Infiniti Q30: Obsługa systemu ICC

Obsługa systemu ICC


 1. Prędkościomierz
 2. Lampka ostrzegawcza odległości
 3. Ekran informacji o pojeździe
 4. Dźwignia tempomatu

Przy ustawionej prędkości w zakresie od 0 do 200 km/h (0 do 125 MPH) system ICC utrzymuje odstęp od jadącego przed Tobą pojazdu. Stałą prędkość kierowca może ustawić w zakresie od 30 do 200 km/h (20 do 125 MPH).

Pojazd porusza się z ustawioną prędkością gdy nic przed nim nie jedzie.

Zadaniem systemu ICC jest utrzymywanie wybranej odległości od pojazdu z przodu i zmniejszanie prędkości w celu dostosowania jej do jadącego wolniej pojazdu poprzedzającego.

System odpowiednio obniża prędkość, a jeśli pojazd z przodu zatrzyma się, Twój samochód także zwolni aż do całkowitego zatrzymania się.

System ICCmoże jednak użyć tylko do 50% całkowitej mocy hamowania pojazdu. Systemu tego należy używać tylko wtedy, gdy warunki ruchu drogowego pozwalają na utrzymanie względnie stałych prędkości pojazdów lub gdy zmieniają się one stopniowo. Jeśli jakiś pojazd wjedzie na pas jazdy z przodu lub gdy pojazd jadący z przodu gwałtownie zahamuje, odległość pomiędzy pojazdami może się zmniejszyć, ponieważ system inteligentnego tempomatu (ICC) nie będzie mógł zahamować Twojego pojazdu dostatecznie szybko. Gdy tak się zdarzy, system ICC wygeneruje dźwięk ostrzegawczy i zaświeci lampkę ostrzegawczą odległości, aby poinformować kierowcę o konieczności podjęcia wymaganych działań.

System ICC kontroluje następujące elementy:

 • Gdyzprzodu nie jadą pojazdy, system ICCutrzymuje stałą prędkość ustawioną przezkierowcę. Zakres możliwej do ustawienia prędkości wynosi od ok.

  30 km/h do 200 km/h (20 do 125 MPH).

 • Gdyzprzodu jedzie pojazd, system ICCdostosowuje prędkość, aby utrzymać wybraną przez kierowcę odległość od pojazdu jadącego z przodu. Zakres dostosowywanych prędkości zawiera się w limicie ustawionej prędkości. Jeśli pojazd z przodu zatrzymuje się, twój samochód zwalnia do całkowitego zatrzymania się, według ograniczeń systemu tempomatu.

  Gdy pojazd zatrzyma się, pozostaje nieruchomy i nie trzeba wciskać pedału hamulca.

 • Gdy pojazd jadący z przodu zmieni pas ruchu, pociągnij dźwignię tempomatu lub wciśnij na krótko pedał gazu. System ICC przyspiesza i utrzymuje ustawioną prędkość.

System inteligentnegotempomatu (ICC) nie kontroluje prędkości pojazdu, ani nie ostrzeże Cię, gdy będziesz zbliżał się do nieruchomych lub wolno poruszających się pojazdów. Musisz zwracać uwagę na kierowanie pojazdem, aby utrzymać odpowiednią odległość od pojazdówz przodu podczas zbliżania się do bramek przy wjeździe na autostradę lub miejsc o zagęszczonym ruchu drogowym.

  System inteligentnego tempomatu (ICC) (cały zakres prędkości) (jeśli na wyposażeniu)

  OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczącychwłaściwego użytkowania systemu ICCmożeskutkować powa&# ...

  Przełącznik systemu ICC (dźwignia tempomatu)

  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub zwiększenie prędkości  Ustawianie wybranej odległości minimalnej  Lampka ...

  Zobacz tez:

  System Super Lock (modele RHD)
  OSTRZEŻENIE Modele wyposażone w system Super Lock: Niezachowanie wymienionych poniżej środków ostrożności może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Upewnij się, że aktywacja systemu Super Lock jest zawsze przeprowadzana w sposó ...

  Pomoc przy hamowaniu awaryjnym
  System ten umożliwia w nagłych przypadkach szybsze osiągnięcie optymalnego ciśnienia w układzie hamulcowym i tym samym skrócenie drogi hamowania. Aktywacja System włącza się przy szybkim wciśnięciu pedału hamulca. Jego dzia& ...

  Przełącznik zespolony
  Kierunkowskaz prawy Kierunkowskaz lewy Światła drogowe Sygnał świetlny Kierunkowskazy Krótkie mignięcie: krótko naciśnij przełącznik zespolony do punktu oporu w kierunku strzałki (1) lub (2) . Kierunkowskazy po odpowiednie ...

  Categorie