Infiniti Q30: Odpinanie pasów bezpieczeństwa

Odpinanie pasów bezpieczeństwa


Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, naciśnij przycisknazamkuipoprowadź paspodczas automatycznego zwijania.

Kontrola działania pasów bezpieczeństwa

Zwijacz pasa bezpieczeństwa ma za zadanie zablokować ruch pasa na dwa sposoby:

 •  Jeśli pas zostanie szybko wyciągnięty ze zwijacza.
 •  Podczas gwałtownego zwalniania pojazdu.

Aby upewnić się, że pasy działają prawidłowo, skontroluj je, wykonując czynności opisane poniżej:

 •  Chwyć odcinekbarkowy pasa i mocno go pociągnij do przodu. Zwijacz pasa powinien go zablokować i uniemożliwić dalsze rozwijanie.

Jeśli zwijacz nie blokuje pasa podczas takiej kontroli lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa, skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

  Zapinanie pasa bezpieczeństwa

   Ustaw fotel. (Patrz: "Siedzenia" we wcześniejszej części rozdziału).  Powoli wyciągnij pas ze zwijacza i wepnij klamrę wzamek, a&# ...

  Regulacja wysokości odcinka barkowego pasa bezpieczeństwa (jeśli na wyposażeniu)

  Wysokość odcinkabarkowegopasabezpieczeństwapowinnabyćdostosowanadoosobyzajmującej to miejsce. (Patrz: "Zapinanie pasa bezpieczeństwa" we wcze& ...

  Zobacz tez:

  Automatyczne hamowanie awaryjne
  Jeżeli podczas manewru parkowania system rozpozna niebezpieczeństwo zderzenia wówczas, aby go uniknąć, następuje automatyczne hamowanie awaryjne. Manewr parkowania zostaje przerwany przez hamowanie awaryjne. OSTROŻNIE Jeżeli manewr parkowania zostaje p ...

  Pilot zdalnego sterowania
  OSTROŻNIE ■ Nowa bateria musi być takiego samego typu jak oryginalna. ■ Wymianę baterii najlepiej zlecić partnerowi serwisowemu ŠKODA. ■ Podczas wymiany baterii zwracać uwagę na prawidłowe położenie biegunów. Informacja d ...

  Ustawienia poziomu głośności
  Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia pozycji ustawień głośności i dostosowania dźwięków dla różnych funkcji, w tym systemu audio, telefonu (głośności dzwonka, połączeń przychodz ...

  Categorie