Infiniti Q30: Odpinanie pasów bezpieczeństwa

Odpinanie pasów bezpieczeństwa


Aby odpiąć pas bezpieczeństwa, naciśnij przycisknazamkuipoprowadź paspodczas automatycznego zwijania.

Kontrola działania pasów bezpieczeństwa

Zwijacz pasa bezpieczeństwa ma za zadanie zablokować ruch pasa na dwa sposoby:

 •  Jeśli pas zostanie szybko wyciągnięty ze zwijacza.
 •  Podczas gwałtownego zwalniania pojazdu.

Aby upewnić się, że pasy działają prawidłowo, skontroluj je, wykonując czynności opisane poniżej:

 •  Chwyć odcinekbarkowy pasa i mocno go pociągnij do przodu. Zwijacz pasa powinien go zablokować i uniemożliwić dalsze rozwijanie.

Jeśli zwijacz nie blokuje pasa podczas takiej kontroli lub jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące obsługi pasów bezpieczeństwa, skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.

  Zapinanie pasa bezpieczeństwa

   Ustaw fotel. (Patrz: "Siedzenia" we wcześniejszej części rozdziału).  Powoli wyciągnij pas ze zwijacza i wepnij klamrę wzamek, a&# ...

  Regulacja wysokości odcinka barkowego pasa bezpieczeństwa (jeśli na wyposażeniu)

  Wysokość odcinkabarkowegopasabezpieczeństwapowinnabyćdostosowanadoosobyzajmującej to miejsce. (Patrz: "Zapinanie pasa bezpieczeństwa" we wcze& ...

  Zobacz tez:

  Naprawianie przebitej opony (modele wyposażone w zestaw naprawczy opony)
  Zestaw naprawczy opony jest dostarczany razem z pojazdem w miejsce koła zapasowego. Tego zestawu należy użyć, aby tymczasowo naprawić drobne uszkodzenie opony. Po wykonaniu naprawy przy użyciu zestawu niezwłocznie udaj się do centrum INFINITI lub profes ...

  Kluczyk
  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania [Key does not belong to vehicle] Do włącznika zapłonu włożono niewłaściwy kluczyk. Użyj prawidłowego kluczyka. [Replace key] Konieczna jest wymiana k ...

  Trzypunktowi pas bezpieczeństwa
  OSTRZEŻENIE  Każda osoba przebywająca w pojeździe powinna mieć zawsze zapięte pasy bezpieczeństwa.  Nie wolno podróżować w fotelu z opuszczonym oparciem. Może to być niebezpieczne. Odcinek barkowy pasa nie będzi ...

  Categorie