Infiniti Q30: Ograniczenia ekranu kamery cofania

OSTRZEŻENIE Poniżej podano ograniczenia ekranu kamery cofania.

Niezastosowanie się do tych ograniczeń podczas prowadzenia pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

 •  System nie może całkowicie wyeliminować martwych pól i wyświetlić wszystkich obiektów.
 •  Przestrzeń pod zderzakiem i po jego bokach nie jestwidoczna na ekranie ze względu na ograniczenie zasięgu kamery. System nie umożliwia zauważenia niewielkich przedmiotów poniżej linii zderzakaani takich, które znajdują się blisko zderzaka lub na ziemi.
 •  Z powodu użycia obiektywu szerokokątnego odległość od obiektów widoczna na ekranie kamery cofania różni się od rzeczywistej.
 •  Obiekty wyświetlane na ekranie kamery cofania wydają się być odwrócone względem widoku w wewnętrznym lusterku wstecznym i lusterkach zewnętrznych.
 •  Linie na ekranie mają za zadanie wspomóc Twoją ocenę odległości. Liczba pasażerów w pojeździe, ilość paliwa w baku, położenie pojazdu oraz stan i nachylenie drogi mają duży wpływ na linie.
 •  Podczas cofania upewnij się, że tylna klapa jest dokładnie zamknięta.
 •  Nie umieszczaj niczegonakamerze cofania. Kamera znajduje się nad tablicą rejestracyjną.
 •  Podczas mycia pojazdu przy pomocy wody pod ciśnieniem, zachowaj ostrożność, aby nie skierować strumienia w pobliże kamery. Może to doprowadzić do dostania się wody do wnętrza kamery, co z kolei może spowodować osadzanie się wilgoci na obiektywie, usterkę, pożar lub porażenie prądem.
 •  Nie uderzaj w kamerę. Jest ona precyzyjnym urządzeniem.

  Może to spowodować usterkę lub uszkodzenie prowadzące do pożaru lub porażenia prądem.

Poniżej podano ograniczenia eksploatacyjne, które nie wskazują na usterkę systemu:

 •  W wyjątkowo wysokich lub niskich temperaturach obraz na wyświetlaczu może być niewyraźny. Nie jest to usterka.
 • Jeśli jasne światło pada bezpośrednio na obiektyw kamery, obraz na wyświetlaczumożebyćniewyraźny.

  Nie jest to usterka.

 •  Na wyświetlaczumogą pojawiać się pionowe linie.

  Jest to spowodowane jasnym światłem odbijającym się od zderzaka. Nie jest to usterka.

 •  Obraz na wyświetlaczu może migotać pod wpływemświatła fluorescencyjnego. Nie jest to usterka.
 •  Barwy obiektówwidocznych na ekranie kamery cofania mogą się nieco różnić od rzeczywistych. Nie jest to usterka.
 •  Wsłabo oświetlonychmiejscach obraz na wyświetlaczumoże być niewyraźny. Nie jest to usterka.
 •  Nie woskuj szybki kamery. Jeśli na szybkę dostanie się wosk, zetrzyj go czystą szmatką zwilżoną w rozcieńczonym z wodą, łagodnym środku czyszczącym.

  Ustawienia ekranu kamery cofania

  Pozycja [Ustawienia] Przycisk <MENU> Ustawienia ekranu kamery cofania można zmieniać wykonując poniższe czynności.  Naciśn ...

  Konserwacja systemu

  OSTROŻNIE  Do czyszczenia kamery nie używaj alkoholu, eteru naftowego lub rozcieńczalnika. Spowoduje to odbarwienia. W celu umycia kamery przetrzyj ...

  Zobacz tez:

  Książka telefoniczna
  Umożliwia pobranie informacji zamieszczonych w książce telefonu komórkowego. "Ustawienia telefonu i wiadomości tekstowych" we wcześniejszej części rozdziału  Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Telefon].  Dotknij [Ksi ...

  Radio
  Przed włączeniem radia ustawwłącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Jeśli słuchasz radia przy wyłączonym silniku, ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC. Jakość odbiorusygnału radiowego zależyodsiły sygnału ...

  Kluczyk
  Problem Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania [Key does not belong to vehicle] Do włącznika zapłonu włożono niewłaściwy kluczyk. Użyj prawidłowego kluczyka. [Replace key] Konieczna jest wymiana k ...

  Categorie