Infiniti Q30: System automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu

OSTRZEŻENIE Wpewnychwarunkachpoduszkapowietrznapasażera z przodu zostaje automatycznie WYŁĄCZONA. Aby zapoznać się z jej działaniem, przeczytaj dokładnie tę sekcję. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony należy prawidłowo korzystać z fotela, pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci. Nieprzestrzeganie wszystkich zawartych w tej instrukcji poleceń dotyczących obsługi foteli, pasówbezpieczeństwa i fotelikówdla dziecimoże zwiększyć ryzykoodniesienia poważnych obrażeń podczas wypadku.

Wcelu rozpoznania fotelikadziecięcego na fotelu pasażera z przodu system automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera klasyfikuje osobę siedzącą na przednim fotelu pasażera za pomocą czujnika klasyfikacji pasażera (czujnikaciężaru).Wzależności od wyniku następuje włączenie lub wyłączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu.

Jeśli na przednim fotelu pasażera jest zamontowany fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy, lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> musi zaświecić się po autoteście systemu i pozostać zapalona. Czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona.

System nie wyłącza następujących podzespołów:

 •  Boczne poduszki powietrzne zamontowane w przednich fotelach.
 •  Boczne kurtynowe poduszki powietrzne zamontowane w suficie.
 •  Napinacze pasów bezpieczeństwa.

INFINITI zaleca przewożenie niemowląt i małych dzieci w fotelikachmontowanychna tylnych siedzeniach, jeśli istnieje taka możliwość. Według statystyk wypadków, dzieci prawidłowo zabezpieczone w foteliku na tylnym siedzeniu są bezpieczniejsze niż na fotelu przednim. (Patrz: "Foteliki dla dzieci" we wcześniejszej części rozdziału).

Jeśli montaż fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu jest absolutnie konieczny, zwróć uwagę na prawidłową pozycję fotelika. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, np. poduszek, pod ani za fotelikiem dziecięcym. Podstawa fotelika musi zawsze całą powierzchnią przylegać do siedziska fotela pasażerazprzodu.

Oparcie fotelika skierowanego przodem do kierunku jazdy musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotelapasażerazprzodu. Fotelikdziecięcy nie może dotykać dachu ani być obciążony zagłówkiem. Odpowiednio nachyl oparcie fotela oraz ustaw zagłówek. Tylko w ten sposób możesz zapewnić prawidłowe działanie systemu automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu. Należy zawsze przestrzegać informacji na temat odpowiedniego montażu fotelika dziecięcego (patrz "Foteliki dla dzieci" we wcześniejszej części rozdziału) oraz instrukcji montażu dostarczonej przez producenta fotelika.

Działanie systemu automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu:

System automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu


 1. Lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>

 2.  Lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF>

Lampki kontrolne informują, czy czołowa poduszka powietrznapasażerazprzodu jest wyłączona czy włączona.

Przekręć kluczyk na pozycję ACC lub ON w stacyjce.

System wykona autotest.

Lampki kontrolne <PASSENGER AIR BAG OFF> i <PASSENGER AIR BAG ON> muszą się równocześnie zaświecić na około sześć sekund.

Lampki kontrolne sygnalizują status czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu:

 •  Świeci się lampka <PASSENGER AIR BAG ON>: czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest włączona. Jeśli w razie wypadku spełnione są wszystkie kryteria aktywacji, następuje napełnienie czołowej poduszkipowietrznej pasażerazprzodu.
 •  Świeci się lampka <PASSENGER AIR BAG OFF>: czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona. W razie wypadku poduszka ta nie jest napełniana.

Jeśli statusczołowej poduszkipowietrznej pasażera z przodu zmieni się podczas jazdy, na ekranie informacji o pojeździe pojawi się komunikat dotyczący poduszki powietrznej (patrz "Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek powietrznych" we wcześniejszej części rozdziału). Gdy fotel pasażera z przodu jest zajęty, zawsze zwracaj uwagę na lampki kontrolne <PASSENGER AIR BAG ON> i <PASSENGER AIR BAG OFF>. Kontroluj status czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu zarówno przed rozpoczęciem jazdy, jak i podczas jazdy.

Jeżeli na fotelu pasażerazprzodu niemazamontowanego fotelika, osoba siedząca na tym fotelu musi:

 •  Mieć prawidłowo zapięty pas bezpieczeństwa.
 •  Przyjąć prawie pionową pozycję w fotelu, opierając się plecami o oparcie.
 •  Siedzieć w miarę możliwości w taki sposób, aby stopy znajdowały się na podłodze.

Jeśli pasażer z przodu nie przestrzega powyższych zasad, może to mieć wpływ na działanie systemu automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera, np. ponieważ pasażer z przodu:

 •  Przemieści swój ciężar poprzez oparcie się o podłokietnikw pojeździe.
 •  Siedzi w taki sposób, że jego ciężar jest uniesiony w stosunku do powierzchni fotela.

Czołowapoduszka powietrznapasażeramożew wyniku takiego lub podobnego działania zostać nieumyślnie wyłączona. W takiej sytuacji lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> zaświeci się na stałe. W takim przypadku nie dojdzie do aktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera podczas wypadku.

OSTRZEŻENIE Jeśli lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> świeci się, czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona. W razie wypadku poduszka ta nie zostanie aktywowana i nie zapewni pasażerowi ochrony. Osoba siedząca na przednim fotelu pasażera może wówczas na przykład uderzyć w elementy wnętrza pojazdu, zwłaszcza jeżeli siedzi zbyt blisko deski rozdzielczej. Powoduje tozwiększone ryzykoobrażeń, w tym nawet śmiertelnych.

Gdyprzedni fotel pasażera jest zajęty, zawsze upewnij się, że:

 •  Osoba na przednim fotelu pasażera została prawidłowosklasyfikowanaoraz żeczołowapoduszka powietrzna pasażera jest włączona lub wyłączona odpowiednio do osobysiedzącej naprzednim fotelu pasażera.
 •  Fotel pasażera z przodu jest przesunięty maksymalnie do tyłu.
 •  Pasażer siedzi prawidłowo.

Jeśli na przednim fotelu pasażera przewożone jest dziecko w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy i lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON> świeci się, w razie wypadku może dojść do aktywacji poduszki powietrznej pasażera. Dziecko może zostać uderzone przez poduszkę powietrzną.

Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń, w tym nawet śmiertelnych. W takim przypadku należy zawsze upewnić się, czy poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona.Musi zaświecić się lampkakontrolna<PASSENGER AIR BAG OFF>.

Jeśli lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> pozostaje wyłączona i/lub lampka kontrolna <PASSENGERAIRBAGON>świeci się,nie montuj fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z przodu. Dodatkowe informacje, patrz: "Problemy z systemem automatycznegowyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu" w dalszej części rozdziału.

OSTRZEŻENIE Jeśli na przednim fotelu pasażera jest przewożone dziecko w fotelikudziecięcym zwróconym przodem do kierunku jazdy i fotel jest ustawiony zbyt blisko deski rozdzielczej, w razie wypadku dziecko może:

 •  Na przykład uderzyćw elementy wnętrza pojazdu, gdy świeci się lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF>.
 •  Zostać uderzone przez poduszkę powietrzną, gdy świeci się lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>.

Powoduje to zwiększone ryzykoobrażeń, w tym nawet śmiertelnych.

Przesuń przedni fotel pasażera jak najdalej do tyłu.

Należyzawsze zwracaćuwagę na prawidłowyprzebieg barkowego odcinka pasa od wylotu pasa bezpieczeństwa do prowadnicy odcinka barkowego w foteliku dziecięcym. Taśma barkowego odcinka pasa musi przebiegać od wylotu pasa bezpieczeństwa do przodu i w dół. W razie potrzeby ustaw odpowiednio wylot pasa bezpieczeństwa oraz przedni fotel pasażera. Zawsze przestrzegaj informacji na temat odpowiedniego montażu fotelika dziecięcego zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz instrukcji montażu producenta fotelika.

Gdy system automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu wykryje, że:

 •  Przedni fotel pasażera nie jest zajęty, lampka kontrolna <PASSENGER AIRBAGOFF> po autoteściesystemu zaświeci się i pozostanie zapalona. Wskazuje to, że czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona.
 •  Fotel pasażera z przodu jest zajęty przez dziecko siedzące w fotelikudziecięcymskierowanym tyłem do kierunku jazdy - wówczas po autoteście systemu lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> zaświeci sięi pozostanie zapalona. Wskazuje to, że czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona.

  Ale w przypadku dziecka siedzącego w foteliku dziecięcym skierowanym tyłem do kierunku jazdy, po autoteście systemu może też zaświecić się i pozostać zapalona lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>. Wskazuje to, że czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest włączona. Wynik klasyfikacji zależy m.in. od fotelika dziecięcego i postury dziecka. W takiej sytuacji zaleca się zamontowanie fotelika na odpowiednim fotelu tylnym.

 •  Fotel pasażera z przodu jest zajęty przez dziecko siedzące w foteliku dziecięcym skierowanym przodem do kierunku jazdy - wówczas po autoteście systemu zaświeci się i pozostanie zapalona albo lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>, albo <PASSENGER AIR BAG OFF> w zależności od wyniku klasyfikacji. Wynik klasyfikacji zależym.in. od fotelika dziecięcego i postury dziecka.

  Przesuń przedni fotel pasażera jak najdalej do tyłu. Patrz punkt "Foteliki dla dzieci" we wcześniejszej części rozdziału.

 •  Fotel pasażera z przodu jest zajęty przez osobę o niewielkiej posturze (np. nastolatka lub osobę dorosłąoniewielkim wzroście)-wówczaspo autoteście systemu zaświeci się i pozostanie zapalona albo lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>, albo <PASSENGER AIR BAG OFF> w zależności od wyniku klasyfikacji.
 •  Jeśli zaświeci się lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON>, przesuń przedni fotel pasażera jak najdalej do tyłu. Osoba o niewielkiej posturze może też usiąść na fotelu tylnym.
 •  Jeśli świeci się lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF>, osobaoniewielkiej posturze nie powinna korzystać z przedniego fotela pasażera.
 •  Fotel pasażera z przodu jest zajęty przez osobę dorosłą lub osobę o posturze odpowiadającej osobie dorosłej - wówczas po autoteście systemu lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON> zaświeci się i pozostanie zapalona. Wskazuje to, że czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodu jest włączona.

Jeśli w systemie automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu wystąpi usterka, równocześnie zaświeci się czerwona lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych w zestawie wskaźników
oraz lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAGOFF>.Wtakim przypadkuczołowapoduszka powietrzna pasażera z przodu jest wyłączona i nie zostanie aktywowana w razie wypadku. W takiej sytuacji należy zlecić niezwłoczne sprawdzenie systemu w fachowym serwisie. Należy skontaktować się z centrum INFINITI. Naprawę przedniego fotela pasażera należy zlecać wyłącznie w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli przedni fotel pasażera, pokrowiec lub poduszka siedzenia są uszkodzone, należy zlecić wykonanie koniecznych napraw w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi. Ze względów bezpieczeństwa INFINITI zaleca stosowanie wyłącznie fotelików dziecięcych przetestowanych i zatwierdzonych przez INFINITI w połączeniu z systemem automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu.

Autotest systemu:

OSTRZEŻENIE

 •  Jeśli w trakcie autotestu systemu nie zaświecą się obie lampki kontrolne <PASSENGER AIR BAG OFF> i <PASSENGER AIR BAG ON>, w systemie występuje usterka. Czołowa poduszka powietrzna pasażera z przodumożezostać aktywowanaprzypadkowo lub też może nie dojść do jej aktywacji w razie wypadku z dużym przyspieszeniem ujemnym pojazdu.

  Powoduje to zwiększone ryzyko obrażeń, w tym nawet śmiertelnych.

  W takiej sytuacji nie wolno korzystać z przedniego fotelapasażera. Nie montuj fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera.

  Niezwłocznie zleć kontrolę i naprawę systemu automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu w profesjonalnej stacji obsługi.

 •  Jeśli lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> po autoteście systemu nadal się świeci, czołowa poduszka powietrzna pasażera jest wyłączona. W raziewypadkunie dojdziedojej aktywacji.Wtakiej sytuacji czołowa poduszka powietrzna pasażera nie zapewni odpowiedniej ochrony, np. gdy na przednim fotelu pasażera siedzi osoba.

  Osoba tamożewówczas na przykładuderzyć w elementy wnętrza pojazdu, zwłaszcza jeżeli siedzi zbyt bliskodeski rozdzielczej. Powoduje tozwiększone ryzykoobrażeń,wtym nawet śmiertelnych.

  Gdy przedni fotel pasażera jest zajęty, zawsze upewnij się, że:

 •  Osoba na przednim fotelu pasażera została prawidłowo sklasyfikowana oraz że czołowa poduszka powietrzna pasażera jest włączona lub wyłączona odpowiednio do osobysiedzącejnaprzednim fotelu pasażera.
 •  Osoba siedzi prawidłowo i ma odpowiednio zapięty pas bezpieczeństwa.
 •  Fotel pasażera z przodu jest przesunięty maksymalnie do tyłu.

Jeśli lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> pozostaje zapalonawsytuacji, gdy nie powinnasięświecić, nie wolno korzystaćz przedniego fotela pasażera.

Nie montuj fotelika dziecięcego na przednim fotelu pasażera. Niezwłocznie zleć kontrolę i naprawę systemu automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażera z przoduwprofesjonalnej stacji obsługi.

 •  Przedmioty pomiędzy powierzchnią fotela a fotelikiemdziecięcymmogą zakłócać działanie systemu automatycznego wyłączania czołowej poduszki powietrznej pasażerazprzodu.Wwyniku tegoczołowa poduszka powietrzna pasażera może nie zapewnić odpowiedniej ochrony w razie wypadku.

  Powoduje to zwiększone ryzyko obrażeń, w tym nawet śmiertelnych.

  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między powierzchnią fotela a fotelikiem. Podstawa fotelika musi zawsze całą powierzchnią przylegać do siedziska fotela pasażera z przodu. Oparcie fotelika skierowanego przodem do kierunku jazdy musi przylegać możliwie płasko do oparcia fotelapasażeraz przodu. Należyzawszeprzestrzegać instrukcji montażu dostarczonej przez producenta fotelika.

Przekręć kluczyk na pozycję ACC lub ON w stacyjce.

System wykona autotest.

Po autoteście systemu lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> lub <PASSENGER AIR BAG ON> pokazuje status czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu.

Problemy z systemem automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu:

Problem

Możliwe przyczyny/skutki i rozwiązania

Lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> zapala się i pozostaje zaświecona, mimo że przedni fotel pasażera jest zajęty przez osobę dorosłą lub osobę o odpowiedniej posturze. Osoba siedząca na przednim fotelu pasażera została błędnie sklasyfikowana.
 •  Upewnij się, że spełnione są warunki prawidłowej klasyfikacji osoby siedzącej na przednim fotelu pasażera (patrz "Autotest systemu" we wcześniejszej części rozdziału).
 •  Jeśli lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> pozostaje zapalona, nie wolno korzystać z przedniego fotela pasażera.
 •  Niezwłocznie zleć kontrolę systemu automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.
Lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> nie zapala się i/lub nie pozostaje zaświecona.

Przedni fotel pasażera jest pusty lub zajęty przez fotelik dziecięcy skierowany tyłem do kierunku jazdy.

Wsystemie automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu występuje usterka.
 •  Upewnij się, że pomiędzy fotelem a fotelikiem dziecięcym nie ma żadnych przedmiotów.
 •  Upewnij się, że podstawa fotelika całą powierzchnią przylega do siedziska fotela pasażera z przodu.
 •  Podczas montażu fotelika dziecięcego dopilnuj, aby pas bezpieczeństwa był napięty. Nie naciągaj pasa bezpieczeństwa przez regulowanie fotela pasażera. Może to spowodować zbyt ciasne opięcie fotelika pasem bezpieczeństwa.
 •  Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo zamontowany.
 •  Upewnij się, że żadne przedmioty nie obciążają dodatkowo fotela.
 •  Jeśli lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG OFF> pozostaje wyłączona i/lub lampka kontrolna <PASSENGER AIR BAG ON> świeci się, nie montuj fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na fotelu pasażera z przodu. W takiej sytuacji zaleca się zamontowanie fotelika na odpowiednim fotelu tylnym.
 •  Niezwłocznie zleć kontrolę systemu automatycznego wyłączania poduszki powietrznej pasażera z przodu w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

  System czołowych poduszek powietrznych

  Czołowa poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy. Czołowa poduszka pasażera znajduje się w desce rozdzielcz ...

  System bocznych poduszek powietrznych

  Boczne poduszkipowietrzne znajdują sięwzewnętrznych częściach oparć przednich foteli. System bocznych poduszek powietrznych jest skonstruowan ...

  Zobacz tez:

  Programy sport i śnieg
  Te dwa specjalne programy uzupełniają tryb automatyczny w szczególnych warunkach. Program sport "S" Nacisnąć przycisk "S" po uruchomieniu silnika. Skrzynia biegów automatycznie dostosowuje się do dynamicznego stylu jazdy. W zes ...

  Konfigurowanie systemu nawigacyjnego
  Nacisnąć przycisk CONFIG, a następnie wybrać opcję Ustawienia nawigacyjne w celu wyświetlenia menu ustawień systemu nawigacyjnego Głośność nawigacji Ustawienie względnych poziomów głośności komunikatów n ...

  Układ ogrzewania i wentylacji
  Obejmuje elementy sterujące: Regulacja temperatury Rozdział powietrza Prędkość dmuchawy Usuwanie zaparowania, oblodzenia Ogrzewanie tylnej szyby Regulacja temperatury Ustawić temperaturę, obracając pokrętło. Czerwony = cieplej ...

  Categorie