Infiniti Q30: System pasów bezpieczeństwa z napinaczami

OSTRZEŻENIE

 •  Po aktywacji napinacze nie nadają się do ponownego użytku. Musi zostać wymieniony ze zwijaczem i zamkiem jako całość.
 •  Jeśli pojazd brał udział w kolizji, w wyniku której napinacze nie zostały aktywowane, należy zlecić ich kontrolę i, w razie potrzeby, wymianę w centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.
 •  Nie należy przeprowadzać we własnym zakresie żadnychmodyfikacji jakichkolwiek elementów lub okablowania systemu napinaczy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie napinaczy lub ich przypadkoweuruchomienie.

  Manipulowanie systememnapinaczy i próby jego modyfikacji mogą być przyczyną poważnych obrażeń.

 •  Wszelkie czynności związane z systemem napinaczy powinny być wykonywane przez centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi. Montaż wyposażenia elektrycznego również powinien być przeprowadzany przez centrum INFINITI lub profesjonalną stację obsługi. Nie wolno wykonywać żadnychpomiarówwsystemie napinaczy przyużyciu nieautoryzowanych elektronicznych urządzeń kontrolnych i mierniczych.
 •  Jeśli zachodzi konieczność utylizacji napinaczalub złomowania pojazdu, skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi. Prawidłowe procedury demontażu i utylizacji napinacza opisane są w odpowiedniej instrukcji serwisowej pojazdu INFINITI. Wyrzucenie/zezłomowanie niezgodne z procedurami może prowadzić do uszkodzeń ciała.

System pasów bezpieczeństwa z napinaczami może zostać uruchomiony wraz z systemem poduszek powietrznych podczas niektórych typów kolizji.

Oddziałując na mechanizm zwijania taśmy pasów bezpieczeństwa, powoduje on zwiększenie napięcia pasa przy niektórych rodzajach kolizji, chroniąc kierowcę i pasażera na przednim siedzeniu.

Napinacz znajduje się w zwijaczu pasa bezpieczeństwa.

Korzystanie z takich pasów odbywa się w taki sam sposób, jak ze zwykłych pasów bezpieczeństwa.

Uruchomieniu napinaczatowarzyszypojawienie się dymu i głośny huk. Dym nie jest szkodliwy i nie stanowi oznaki pożaru. Mimo to nie należy go wdychać, ponieważ może powodować podrażnienia i krztuszenie się. Osobom z dolegliwościami związanymi z oddychaniem, należy bezzwłocznie zapewnić dopływ świeżego powietrza.

Po uruchomieniu napinacza ograniczniki obciążenia zmniejszają siłę nacisku taśmy pasa (w razie konieczności) w celu ograniczenia sił oddziałujących na klatkę piersiową.

Lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych służy do sygnalizowania usterek w systemie napinaczy. (Patrz: "Lampka ostrzegawcza systemu SRS poduszek powietrznych" w dalszej części rozdziału). Jeśli lampka ostrzegawcza systemu poduszek powietrznych sygnalizuje usterkę, oddaj pojazddo kontroli do centrum INFINITI lub profesjonalnej stacji obsługi.

Jeśli zdecydujesz się sprzedać swój pojazd, prosimy, abyś poinformował nowego właściciela o systemie napinaczy i wskazał mu odpowiednie części niniejszego Podręcznika właściciela.

  System kurtynowych bocznych poduszek powietrznych zamontowanych w suficie

  System kurtynowych poduszek powietrznych pomaga złagodzić siłę uderzenia w rejonie głowy kierowcy, pasażera na przednim siedzeniu i pasażer&oa ...

  Naklejki ostrzegawcze poduszek powietrznych

  Naklejka ostrzegawcza poduszek powietrznych systemu SRS: Naklejka ostrzegawcza znajduje się na osłonie przeciwsłonecznej przedniego pasażera. &nb ...

  Zobacz tez:

  Głębokość bieżnika
  Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy głębokość bieżnika zmniejszy się do 2-3 mm (4 mm w przypadku opon zimowych). Ze wz ...

  Obsługa odtwarzacza (CD)
  Ładowanie: Wsuń płytę do szczeliny, zadrukowaną stroną do góry. Płyta zostanie załadowana automatycznie i rozpocznie się odtwarzanie. Po załadowaniu płyty CD, na wyświetlaczu pojawia się ekran odtwarzacza CD. Aktywacja ...

  Wymiana baterii w zintegrowanym pilocie/inteligentnym kluczyku
  OSTROŻNIE  Zachowaj ostrożność, aby nie dotknąć płytki drukowanej złącza baterii. Nieprawidłowo zutylizowana bateria może zaszkodzić środowisku naturalnemu. Zawsze stosuj się do obowiązujących przepis&oa ...

  Categorie