Infiniti Q30: Telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> Telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth

OSTRZEŻENIE

 •  Korzystaj z telefonu tylko po uprzednim zatrzymaniu pojazduwbezpiecznym miejscu. Jeżeli musisz skorzystać z telefonu podczas jazdy, zawsze zachowaj najwyższą ostrożność tak, aby pełną uwagę poświęcić prowadzeniu pojazdu.
 •  Jeżeli stwierdzisz, żepodczas rozmowy telefonicznej nie możesz poświęcić pełnej uwagi prowadzeniu pojazdu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce, zatrzymaj pojazd i podejmij rozmowę.

OSTROŻNIE Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu, korzystaj z telefonu tylko po uruchomieniu silnika.

Twój pojazd jest wyposażonywtelefoniczny system głośnomówiący Bluetooth. Jeżeli posiadasz kompatybilny telefon komórkowy z systemem Bluetooth, możesz ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy telefonem komórkowym a modułem telefonicznym pojazdu.

Korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth możesz wykonywać lub odbierać połączenia mając telefon komórkowy w kieszeni.

Po podłączeniu telefonu komórkowego do modułu telefonicznego w pojeździe nie jest konieczne powtórne ustanawianie połączenia.

Twój telefon jest automatycznie łączonyzmodułem telefonicznympojazdu po wciśnięciuwłącznika zasilaniawpozycję ON, jeżeli wybrany telefon jest włączony i znajduje się w pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zarejestrować do 5 różnych telefonówkomórkowych z systemem Bluetooth. Jednak w danej chwili możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon komórkowy.

System rozpoznawania mowy obsługuje polecenia telefoniczne, tak więc możesz głosowo wybierać numery telefonu.

Patrz "System rozpoznawania mowy INFINITI" w dalszej części rozdziału Przed użyciem telefonicznego systemu głośnomówiącego Bluetoothzapoznaj sięzponiższymi uwagami.

 •  Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja Bluetoothdziałają w tym samym paśmie częstotliwości (2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łączności Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN możespowodować spowolnienie lub przerwanie połączenia, a także uciążliwy hałas. Podczas korzystania z funkcji Bluetooth zaleca się wyłączenie komunikacji bezprzewodowej LAN (Wi-Fi).
 •  Ustanów połączenie bezprzewodowe między kompatybilnym telefonem komórkowym i modułem telefonicznym pojazdu przed skorzystaniem z telefonicznego systemu głośnomówiącego Bluetooth.
 • Europa: Niektóre telefony komórkowe z systemem Bluetooth mogą nie być rozpoznawane przez moduł telefoniczny pojazdu. Odwiedź stronę www.infiniti.eu/ownership/ bluetooth.html lub skontaktuj się z Centrum INFINITI lubprofesjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów.
 •  Poza Europą: Niektóre telefony komórkowe z systemem Bluetooth mogą nie być rozpoznawane przez moduł telefoniczny pojazdu. Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów.
 •  W zależności od rodzaju telefonu komórkowego, funkcjewiadomości tekstowychmogą nie działać z tym systemem.
 •  Nie będzieszmógł używać telefonicznego w następujących sytuacjach:
 •  Gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.
 •  Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w którym utrudniony jest odbiór fal radiowych, takimjaktunel, podziemnyparking, teren za wysokimbudynkiem lubwobszarze górzystym.
 •  Telefon komórkowy został zablokowany, aby uniemożliwić wybieranie numerów.
 •  Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest idealna lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt wysoki, mogą wystąpić trudności w usłyszeniu rozmówcy.
 •  System może nie wykrywać połączeń przychodzących bezpośrednio po włączeniu zasilania.
 •  Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu otoczonym przez metal lub daleko odmodułu telefonicznegopojazdu, aby zapobiec spadkowi jakości dźwięku i przerwaniu połączenia bezprzewodowego.
 •  Gdy telefon jest podłączony przy użyciu łączności bezprzewodowej Bluetooth, akumulator telefonu może się rozładowywać szybciej niż normalnie.
 •  Jeżeli telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth wydaje się działać nieprawidłowo, skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
 •  Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia mogą powodować zakłócenia lub brzęczący dźwięk dochodzący z głośników systemu audio. Przeniesienie urządzenia w inne miejscemoże zmniejszyć lub wyeliminować zakłócenia.
 •  Korzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowego, aby uzyskać informacje dotyczące specjalnej procedury rejestrowania Twojego telefonu, ładowania baterii, anteny telefonu komórkowego itd.
 •  W przypadku niektórych telefonów komórkowych poziomsygnałuantenywyświetlanyna ekranie może nie pokrywać się z poziomem sygnału widocznymna wyświetlaczu telefonu komórkowego.
 •  W przypadku niektórych telefonów komórkowych poziom baterii wyświetlany na ekranie może nie pokrywać się z poziomem baterii widocznym na wyświetlaczu telefonu komórkowego.
 •  Zadbaj o to, by we wnętrzu pojazdu było jak najciszej, abywyraźnie słyszeć głos rozmówcy i zminimalizować odbicie dźwięku.
 •  Jeżeli odbierany dźwięk jest niewyraźny, jego jakość może poprawić zwiększenie poziomu głośności dla połączeń przychodzących lub wychodzących.
 •  Mikrofon znajduje się w pobliżu lampki do czytania.

Znaki towarowe

Firma Gracenotedostarcza technologie rozpoznawania muzyki i obrazu oraz związane z tym dane. Firma Gracenote reprezentuje standard w przemyśle zajmującymsi ...

Tel

Podłączanie telefonu poprzez system głośnomówiący Bluetooth Telefon komórkowymusi byćpodłączony dosystemu głośnom ...

Zobacz tez:

CD 300
Pokrętło Naciśnięcie: włączanie i wyłączanie systemu Obrót: regulowanie głośności Przyciski stacji radiowych 1...6 Długie naciśnięcie: zapisywanie stacji Krótkie naciśnięcie: wybiera ...

Gniazdo zasilania
Wkonsoli środkowej (model LHD) Wkonsoli środkowej (model RHD) Konsola tylna Bagażnik Gniazdo zasilania służy do zasilania urządzeń elektrycznych takich jak telefon komórkowy. Wyłącznik bezpieczeństwa zabezpiecza instalacj ...

Czyszczenie
Jeśli po użyciu spryskiwacza szyba przednia lub drzwi tylnychnie jest czysta, lub jeśli wycieraczki skrzypią podczas pracy, na piórach wycieraczek lubna szybie może znajdować się wosk lub inne zabrudzenia. Umyj zewnętrzną powierzchnię s ...

Categorie