Infiniti Q30: Telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth

Infiniti Q30 –> Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio –> Telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth

OSTRZEŻENIE

 •  Korzystaj z telefonu tylko po uprzednim zatrzymaniu pojazduwbezpiecznym miejscu. Jeżeli musisz skorzystać z telefonu podczas jazdy, zawsze zachowaj najwyższą ostrożność tak, aby pełną uwagę poświęcić prowadzeniu pojazdu.
 •  Jeżeli stwierdzisz, żepodczas rozmowy telefonicznej nie możesz poświęcić pełnej uwagi prowadzeniu pojazdu, zjedź z drogi w bezpieczne miejsce, zatrzymaj pojazd i podejmij rozmowę.

OSTROŻNIE Aby uniknąć rozładowania akumulatora pojazdu, korzystaj z telefonu tylko po uruchomieniu silnika.

Twój pojazd jest wyposażonywtelefoniczny system głośnomówiący Bluetooth. Jeżeli posiadasz kompatybilny telefon komórkowy z systemem Bluetooth, możesz ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy telefonem komórkowym a modułem telefonicznym pojazdu.

Korzystając z bezprzewodowej technologii Bluetooth możesz wykonywać lub odbierać połączenia mając telefon komórkowy w kieszeni.

Po podłączeniu telefonu komórkowego do modułu telefonicznego w pojeździe nie jest konieczne powtórne ustanawianie połączenia.

Twój telefon jest automatycznie łączonyzmodułem telefonicznympojazdu po wciśnięciuwłącznika zasilaniawpozycję ON, jeżeli wybrany telefon jest włączony i znajduje się w pojeździe.

W module telefonicznym pojazdu możesz zarejestrować do 5 różnych telefonówkomórkowych z systemem Bluetooth. Jednak w danej chwili możesz rozmawiać tylko przez jeden telefon komórkowy.

System rozpoznawania mowy obsługuje polecenia telefoniczne, tak więc możesz głosowo wybierać numery telefonu.

Patrz "System rozpoznawania mowy INFINITI" w dalszej części rozdziału Przed użyciem telefonicznego systemu głośnomówiącego Bluetoothzapoznaj sięzponiższymi uwagami.

 •  Bezprzewodowa sieć LAN (Wi-Fi) i komunikacja Bluetoothdziałają w tym samym paśmie częstotliwości (2,4 GHz). Jednoczesne korzystanie z łączności Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN możespowodować spowolnienie lub przerwanie połączenia, a także uciążliwy hałas. Podczas korzystania z funkcji Bluetooth zaleca się wyłączenie komunikacji bezprzewodowej LAN (Wi-Fi).
 •  Ustanów połączenie bezprzewodowe między kompatybilnym telefonem komórkowym i modułem telefonicznym pojazdu przed skorzystaniem z telefonicznego systemu głośnomówiącego Bluetooth.
 • Europa: Niektóre telefony komórkowe z systemem Bluetooth mogą nie być rozpoznawane przez moduł telefoniczny pojazdu. Odwiedź stronę www.infiniti.eu/ownership/ bluetooth.html lub skontaktuj się z Centrum INFINITI lubprofesjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów.
 •  Poza Europą: Niektóre telefony komórkowe z systemem Bluetooth mogą nie być rozpoznawane przez moduł telefoniczny pojazdu. Skontaktuj się z centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kompatybilności telefonów.
 •  W zależności od rodzaju telefonu komórkowego, funkcjewiadomości tekstowychmogą nie działać z tym systemem.
 •  Nie będzieszmógł używać telefonicznego w następujących sytuacjach:
 •  Gdy pojazd znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej.
 •  Gdy pojazd znajduje się w obszarze, w którym utrudniony jest odbiór fal radiowych, takimjaktunel, podziemnyparking, teren za wysokimbudynkiem lubwobszarze górzystym.
 •  Telefon komórkowy został zablokowany, aby uniemożliwić wybieranie numerów.
 •  Jeżeli jakość połączenia radiowego nie jest idealna lub poziom hałasu otoczenia jest zbyt wysoki, mogą wystąpić trudności w usłyszeniu rozmówcy.
 •  System może nie wykrywać połączeń przychodzących bezpośrednio po włączeniu zasilania.
 •  Nie umieszczaj telefonu komórkowego w miejscu otoczonym przez metal lub daleko odmodułu telefonicznegopojazdu, aby zapobiec spadkowi jakości dźwięku i przerwaniu połączenia bezprzewodowego.
 •  Gdy telefon jest podłączony przy użyciu łączności bezprzewodowej Bluetooth, akumulator telefonu może się rozładowywać szybciej niż normalnie.
 •  Jeżeli telefoniczny system głośnomówiący Bluetooth wydaje się działać nieprawidłowo, skontaktuj się z Centrum INFINITI lub profesjonalną stacją obsługi.
 •  Niektóre telefony komórkowe lub inne urządzenia mogą powodować zakłócenia lub brzęczący dźwięk dochodzący z głośników systemu audio. Przeniesienie urządzenia w inne miejscemoże zmniejszyć lub wyeliminować zakłócenia.
 •  Korzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowego, aby uzyskać informacje dotyczące specjalnej procedury rejestrowania Twojego telefonu, ładowania baterii, anteny telefonu komórkowego itd.
 •  W przypadku niektórych telefonów komórkowych poziomsygnałuantenywyświetlanyna ekranie może nie pokrywać się z poziomem sygnału widocznymna wyświetlaczu telefonu komórkowego.
 •  W przypadku niektórych telefonów komórkowych poziom baterii wyświetlany na ekranie może nie pokrywać się z poziomem baterii widocznym na wyświetlaczu telefonu komórkowego.
 •  Zadbaj o to, by we wnętrzu pojazdu było jak najciszej, abywyraźnie słyszeć głos rozmówcy i zminimalizować odbicie dźwięku.
 •  Jeżeli odbierany dźwięk jest niewyraźny, jego jakość może poprawić zwiększenie poziomu głośności dla połączeń przychodzących lub wychodzących.
 •  Mikrofon znajduje się w pobliżu lampki do czytania.

Znaki towarowe

Firma Gracenotedostarcza technologie rozpoznawania muzyki i obrazu oraz związane z tym dane. Firma Gracenote reprezentuje standard w przemyśle zajmującymsi ...

Tel

Podłączanie telefonu poprzez system głośnomówiący Bluetooth Telefon komórkowymusi byćpodłączony dosystemu głośnom ...

Zobacz tez:

Poduszki powietrzne
W samochodzie zamontowano kilka niezależnych od siebie rodzajów poduszek powietrznych. Poduszki wypełniają się gazem w ciągu kilku milisekund. Bardzo szybko następuje też ich opróżnienie, wskutek czego w trakcie kolizji trudno zauważ ...

Zagłówki
OSTRZEŻENIE Rolą zagłówków jest wspomaganie innych systemów bezpieczeństwa pojazdu. Mogą one zapewnić dodatkową ochronę przed obrażeniami w przypadku pewnych kolizji tylnych. Zagłówki powinny być prawidłowo ...

Naprawa opon
Zestaw awaryjny umożliwia niezawodne naprawienie uszkodzenia opony spowodowanego wbiciem ciała obcego lub nacięcia o średnicy do 4 mm. Naprawa wykonana za pomocą zestawu awaryjnego w żadnym wypadku nie zastępuje fachowej naprawy opony. Służy wy ...

Categorie