Infiniti Q30: Wykrywanie miejsc parkingowych

W trakcie wykonywania pomiarów miejsca parkingowego obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników systemu IPA nie są wykrywane.

W związku z tym przy obliczaniu dostępnego miejsca system nie uwzględnia, t.j. ładunków wystających z bagażnika, sekcji tylnych ani ramp załadowczych samochodów dostawczych.

OSTRZEŻENIE Jeśli powyżej zasięgu wykrywania znajdują się obiekty, system IPAmożezbytwcześnie skręcić kierownicą.

Może to doprowadzić do kolizji. Istnieje ryzyko wypadku.

Jeśli powyżej zasięgu wykrywania znajdują się obiekty, zatrzymaj się i wyłącz system IPA.

Więcej informacji na temat zasięgu wykrywania, patrz "Zasięg czujników" w dalszej części rozdziału.

System IPA nie zapewnia wspomagania w przypadku parkowania w miejscach prostopadłych do kierunku jazdy, gdy:

 •  Dwa miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio obok siebie.
 •  Miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio obok niskiej przeszkody, np. niskiego krawężnika.
 • Pojazd jest parkowany przodem.

System IPA nie zapewnia wspomagania w przypadku parkowania w miejscach równoległych lub prostopadłych do kierunku jazdy, gdy:

 •  Miejsce parkingowe znajduje się na krawężniku.
 •  System wykrywa miejsceparkingowe jako zablokowane, np. przez liście lub płyty trawnikowe.
 •  Powierzchnia jest zbyt mała, aby pojazd mógł wykonać manewr parkowania.
 •  Na końcu miejsca parkingowego znajduje się przeszkoda, np. drzewo, słup lub przyczepa.

Górny wyświetlacz
Górny wyświetlacz

 1. Wykryte miejsce parkingowe po lewej stronie.
 2.  Symbol parkowania.
 3.  Wykryte miejsce parkingowe po prawej stronie

UWAGA W pojazdach z manualną skrzynią biegów w głównej części ekranu informacji o pojeździe wyświetlane jest wskazanie ułatwiające parkowanie

System IPA jest automatycznie włączony podczas jazdydoprzodu. Systempozostaje aktywny do prędkości ok. 35 km/h (22 MPH). Gdy system jest aktywny, samodzielnie wyszukuje i mierzy miejsca parkingowe po obu stronach pojazdu.

System IPA wykrywa tylko następujące miejsca parkingowe:

 •  Miejsca usytuowane równolegle lub prostopadle do kierunku ruchu.
 •  Miejsca parkingowe usytuowane równolegle do kierunku jazdy muszą mieć szerokość co najmniej 1,5 m.
 •  Miejsca parkingowe usytuowane równolegle do kierunku jazdy muszą być o co najmniej 1,0mdłuższe od pojazdu.
 •  Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do kierunku jazdy muszą być o co najmniej 1,0mszersze od pojazdu.

UWAGA Wprzypadkumiejscaparkingowegoprostopadłego do kierunku jazdy system IPA nie mierzy długości miejsca.

Oceń samodzielnie, czy pojazdzmieści sięwmiejscu parkingowym

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h (19 MPH) na ekranie informacji o pojeździe jako wskaźnik statusu systemu widać symbol parkowania(2) . Gdy zostanie wykryte wolne miejsce parkingowe, dodatkowo wyświetlana jest strzałka skierowanawprawo(3) lub lewo(1) .System IPA domyślnie sygnalizuje tylkomiejsca parkingowe znalezione po stronie pasażera. Miejsca parkingowepo stronie kierowcy są sygnalizowane powłączeniu lewegokierunkowskazu.Wcelu zaparkowania po stronie kierowcy pozostaw lewy kierunkowskaz włączony do chwili, gdy potwierdzisz zamiar korzystania z systemu IPA za pomocą przycisku <OK> na kierownicy. System automatycznie ocenia, czy miejsce parkingowe jest równoległeczy prostopadłedokierunku jazdy.

Miejsce parkingowe jest wyświetlane do chwili, gdy pojazd odjedzie od tego miejsca na odległość ok. 15 m.

  Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE  System IPApełni jedynie funkcję pomocniczą. System nie zwalnia z obowiązku obserwowania najbliższego otoczenia. Odpowiedzial ...

  Parkowanie

  UWAGA Gdysystem czujnikówparkowania wykrywa przeszkody, odpowiedzialność za hamowanie we właściwym momencie spoczywa na Tobie. Zatrzymaj pojazd, g ...

  Zobacz tez:

  Otwieranie
  Przed każdą interwencją pod maską silnika wyłączyć system Stop & Start, aby uniknąć ryzyka obrażeń, związanego z automatycznym włączeniem trybu START . Motowentylator może się włączyć po wył ...

  Tabela specyfikacji dla płyt DVD
  Odtwarzane nośniki: System jest kompatybilny z następującymi formatami płyt:  DVD+RW  DVD+R  DVD+R DL  DVD-RW (odpowiada CPRM)  DVD-R (odpowiada CPRM)  DVD-R DL (odpowiada CPRM)  DVD-ROM  Dual DISC (nie jest gwarantowane ...

  Rozruch za pomocą przewodów awaryjnych
  W celu uruchomienia silnika przy pomocy kabli rozruchowych używaj wyłącznie punktu rozruchu z obcego źródła w przedziale silnika, składającego się ze styku dodatniego i punktu masowego. OSTRZEŻENIE  Uruchamianie silnika przy pomocy ...

  Categorie