Infiniti Q30: Wykrywanie miejsc parkingowych

W trakcie wykonywania pomiarów miejsca parkingowego obiekty znajdujące się powyżej zasięgu czujników systemu IPA nie są wykrywane.

W związku z tym przy obliczaniu dostępnego miejsca system nie uwzględnia, t.j. ładunków wystających z bagażnika, sekcji tylnych ani ramp załadowczych samochodów dostawczych.

OSTRZEŻENIE Jeśli powyżej zasięgu wykrywania znajdują się obiekty, system IPAmożezbytwcześnie skręcić kierownicą.

Może to doprowadzić do kolizji. Istnieje ryzyko wypadku.

Jeśli powyżej zasięgu wykrywania znajdują się obiekty, zatrzymaj się i wyłącz system IPA.

Więcej informacji na temat zasięgu wykrywania, patrz "Zasięg czujników" w dalszej części rozdziału.

System IPA nie zapewnia wspomagania w przypadku parkowania w miejscach prostopadłych do kierunku jazdy, gdy:

 •  Dwa miejsca parkingowe znajdują się bezpośrednio obok siebie.
 •  Miejsce parkingowe znajduje się bezpośrednio obok niskiej przeszkody, np. niskiego krawężnika.
 • Pojazd jest parkowany przodem.

System IPA nie zapewnia wspomagania w przypadku parkowania w miejscach równoległych lub prostopadłych do kierunku jazdy, gdy:

 •  Miejsce parkingowe znajduje się na krawężniku.
 •  System wykrywa miejsceparkingowe jako zablokowane, np. przez liście lub płyty trawnikowe.
 •  Powierzchnia jest zbyt mała, aby pojazd mógł wykonać manewr parkowania.
 •  Na końcu miejsca parkingowego znajduje się przeszkoda, np. drzewo, słup lub przyczepa.

Górny wyświetlacz
Górny wyświetlacz

 1. Wykryte miejsce parkingowe po lewej stronie.
 2.  Symbol parkowania.
 3.  Wykryte miejsce parkingowe po prawej stronie

UWAGA W pojazdach z manualną skrzynią biegów w głównej części ekranu informacji o pojeździe wyświetlane jest wskazanie ułatwiające parkowanie

System IPA jest automatycznie włączony podczas jazdydoprzodu. Systempozostaje aktywny do prędkości ok. 35 km/h (22 MPH). Gdy system jest aktywny, samodzielnie wyszukuje i mierzy miejsca parkingowe po obu stronach pojazdu.

System IPA wykrywa tylko następujące miejsca parkingowe:

 •  Miejsca usytuowane równolegle lub prostopadle do kierunku ruchu.
 •  Miejsca parkingowe usytuowane równolegle do kierunku jazdy muszą mieć szerokość co najmniej 1,5 m.
 •  Miejsca parkingowe usytuowane równolegle do kierunku jazdy muszą być o co najmniej 1,0mdłuższe od pojazdu.
 •  Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do kierunku jazdy muszą być o co najmniej 1,0mszersze od pojazdu.

UWAGA Wprzypadkumiejscaparkingowegoprostopadłego do kierunku jazdy system IPA nie mierzy długości miejsca.

Oceń samodzielnie, czy pojazdzmieści sięwmiejscu parkingowym

Podczas jazdy z prędkością poniżej 30 km/h (19 MPH) na ekranie informacji o pojeździe jako wskaźnik statusu systemu widać symbol parkowania(2) . Gdy zostanie wykryte wolne miejsce parkingowe, dodatkowo wyświetlana jest strzałka skierowanawprawo(3) lub lewo(1) .System IPA domyślnie sygnalizuje tylkomiejsca parkingowe znalezione po stronie pasażera. Miejsca parkingowepo stronie kierowcy są sygnalizowane powłączeniu lewegokierunkowskazu.Wcelu zaparkowania po stronie kierowcy pozostaw lewy kierunkowskaz włączony do chwili, gdy potwierdzisz zamiar korzystania z systemu IPA za pomocą przycisku <OK> na kierownicy. System automatycznie ocenia, czy miejsce parkingowe jest równoległeczy prostopadłedokierunku jazdy.

Miejsce parkingowe jest wyświetlane do chwili, gdy pojazd odjedzie od tego miejsca na odległość ok. 15 m.

  Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE  System IPApełni jedynie funkcję pomocniczą. System nie zwalnia z obowiązku obserwowania najbliższego otoczenia. Odpowiedzial ...

  Parkowanie

  UWAGA Gdysystem czujnikówparkowania wykrywa przeszkody, odpowiedzialność za hamowanie we właściwym momencie spoczywa na Tobie. Zatrzymaj pojazd, g ...

  Zobacz tez:

  Używanie fotelików dziecięcych z systemem ISOFIX
  Przydatność fotelików dziecięcych z systemem ISOFIX do stosowania na różnych siedzeniach wg normy ECE-R 16. a) Rozmiar jest podany na tabliczce umieszczonej na foteliku dziecięcym. b) Jeżeli fotel pasażera jest wyposażony w zaczepy do mo ...

  Czyszczenie i pielęgnacja płyt CD/pamięci USB
  PŁYTY CD Trzymaj płytę za jej krawędzie. Nigdy nie dotykaj powierzchni płyty. Nie zginaj płyty.  Niewykorzystywane płyty przechowuj zawsze w ich opakowaniach.  Aby wyczyścić płytę, przetrzyj jej powierzchnię od ...

  Informacje ogólne
  Funkcja rozpoznawania mowy dostępna w systemie audionawigacyjnym umożliwia głosową obsługę różnych funkcji systemu nawigacyjnego (tylko model Navi 900; z zintegrowanymi funkcjami systemu audio) oraz interfejsu telefonu. Funkcja ta wykrywa polecenia i ...

  Categorie