Infiniti Q30: Zasięg czujników

System czujników parkowania nie uwzględnia przeszkód, które znajdują się:

 •  Poniżej zasięgu wykrywania, np. osoby, zwierzęta lub przedmioty.
 •  Powyżej zasięgu wykrywania, np. wystający ładunek, sekcja tylna lub rampy załadowcze samochodów dostawczych.

Czujniki muszą być wolne od brudu, lodu i błota pośniegowego. W przeciwnym razie mogą one nie działać prawidłowo. Czujniki należy czyścić regularnie, uważając, aby ich nie zarysować ani nie uszkodzić.

  Informacje o czujnikach parkowania

  Możliwe położenia czujników parkowania System czujników parkowania jest elektronicznym układem ułatwiającym parkowanie, wykor ...

  Wyłącznik (OFF) systemu czujników parkowania

  Wyłącznik systemu czujników parkowania (2) znajdujący sięwdolnej części deski rozdzielczej pozwala kierowcy na włączanie lub wy ...

  Zobacz tez:

  Lampki kontrolne
  Lampki kontrolne sygnalizują aktualny stan określonych funkcji lub usterki. Wraz z włączeniem niektórych lampek kontrolnych mogą pojawiać się sygnały akustyczne i komunikaty na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej. Po włączeniu zap ...

  Zewnętrzna część pojazdu
  Czynności konserwacyjne wyszczególnione w tym rozdziale należy przeprowadzać od czasu do czasu, o ile nie wskazano inaczej. Drzwi i pokrywa przedziału silnika: Sprawdź, czy wszystkie drzwi, drzwi tyłu nadwozia oraz pokrywa przedziału silnika dział ...

  Listy ulubionych stacji
  Na listach ulubionych stacji można ręcznie zapisywać stacje z wszystkich zakresów. Navi 600 Na jednej liście ulubionych stacji można zapisać 6 stacji. Liczbę dostępnych list ulubionych stacji można zmienić (patrz poniżej). Uwaga ...

  Categorie