Skoda Octavia A7:  Poziom oleju silnikowego

Poziom oleju silnikowego za niski

Gdy świeci się symbol kontrolny  
i oznacza to, że poziom oleju
silnikowego jest za niski.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następująca informacja

M. Poziom oleju: uzupełnij olej!

S. UZUPEŁNIJ OLEJ

 • Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego strona 199.

Gdy pokrywa komory silnika zostanie otwarta na dłużej niż 30 sekund, symbol kontrolny wyłącza się. Jeżeli nie został dolany olej, symbol kontrolny włączy się ponownie po przejechaniu około 100 km.

Poziom oleju silnikowego za wysoki

Gdy świeci się symbol kontrolny  
i a na wyświetlaczu pojawia się
poniższy komunikat oznacza to, że poziom oleju silnikowego jest za wysoki.

M.Zredukuj poziom oleju!

S. POZIOM OLEJU ZA WYSOKI

Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom oleju silnikowego strona 199.

Czujnik poziomu oleju silnikowego

Gdy świeci się symbol kontrolny
i a na wyświetlaczu pojawia się
poniższy komunikat oznacza to, że czujnik poziomu oleju silnikowego jest uszkodzony

M. Czujnik oleju: Serwis!!

S. CZUJNIK OLEJU SERWIS

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

OSTROŻNIE

Jeżeli z jakichś przyczyn nie można dolać oleju, nie wolno kontynuować jazdy!
Wyłączyć silnik i zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi

Przepalenie żarówki


Symbol kontrolny włącza się po
przepaleniu żarówki.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się np. następująca wskazówka.

M. Sprawdź światło mijania z prawej strony!

S. SPRAWDŹ PRAWE ŚWIATŁO MIJANIA

Filtr cząstek stałych (silnik
wysokoprężny)

Filtr cząstek stałych usuwa znajdujące się w spalinach cząstki sadzy. Cząsteczki sadzy gromadzą się w filtrze cząstek stałych i są tam regularnie spalane.

Gdy zaświeci się symbol kontrolny
oznacza to, że filtr jest zatkany sadzą.

W celu wyczyszczenia filtra należy, o ile pozwalają na to warunki drogowe , przez co najmniej 15 minut lub do momentu zgaśnięcia symbolu kontrolnego   jechać w następujący sposób.
Włączyć

 • 4. lub 5. bieg (automatyczna skrzynia biegów: położenie D/S).
 • Minimalna prędkość jazdy 70 km/h.
 • Prędkość obrotowa silnika w zakresie 1800-2500 obr./min.

Jeżeli uda się oczyścić filtr, zgaśnie lampka kontrolna .


Jeśli filtr nie zostanie dostatecznie oczyszczony, lampka kontrolna nie gaśnie
i zaczyna migać lampka kontrolna .


Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następujący komunikat.

M. Filtr cząstek stałych: Instr. obsługi!

S. FILTR CZ_STAŁYCH INSTR_OBSŁUGI

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

UWAGA

■ Filtr cząstek stałych osiąga bardzo wysokie temperatury - ryzyko pożaru i ciężkich obrażeń. Nigdy nie zatrzymywać pojazdu w miejscach, w których pod samochodem znajdowałyby się łatwopalne materiały, które mogłyby ulec zapłonowi, np. sucha trawa, poszycie lasu, liście, rozlane paliwo i inne.

■ Prędkość jazdy należy zawsze dostosować do pogody, terenu, stanu nawierzchni i warunków w ruchu drogowym. Włączona lampka kontrolna nakazująca określony styl jazdy nie upoważnia do łamania lokalnych przepisów drogowych.

OSTROŻNIE

■ Dopóki jest włączony symbol kontrolny , należy liczyć się ze
zwiększonym zużyciem paliwa i w pewnych warunkach ze zmniejszeniem mocy silnika.

■ Stosowanie oleju napędowego z podwyższoną zawartością siarki może spowodować wyraźne skrócenie czasu użytkowania filtra cząstek stałych. Partnerzy handlowi ŠKODA udzielają informacji, w jakich krajach stosowany jest olej napędowy z wysoką zawartością siarki.

Informacja

 • Należy unikać ciągłej jazdy na krótkich odcinkach. W ten sposób można ułatwić proces spalania sadzy w filtrze cząstek stałych.
 • Po wyłączeniu silnika podczas czyszczenia filtra lub krótko potem chłodnica wentylatora może się samoczynnie włączyć na kilka minut.

   Ciśnienie oleju silnikowego

  Miganie symbolu kontrolnego oznacza, że ciśnienie oleju silnikowego jest za niskie. Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następując ...

  Poziom płynu do spryskiwaczy

  Symbol kontrolny włącza się, gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest za niski. Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następują ...

  Zobacz tez:

  Konserwacja systemu
  CzujnikjA jest umieszczony za logo INFINITI z przodu pojazdu. Aby system działał prawidłowo, pamiętaj o przestrzeganiu następujących zasad:  Należy zawsze utrzymywać obszar czujnika w okolicy logo INFINITI w czystości.  Uważ ...

  Obsługa systemu ICC
  Prędkościomierz Lampka ostrzegawcza odległości Ekran informacji o pojeździe Dźwignia tempomatu Przy ustawionej prędkości w zakresie od 0 do 200 km/h (0 do 125 MPH) system ICC utrzymuje odstęp od jadącego przed Tobą pojazdu. Sta ...

  Włączanie/wyłączanie funkcji ECO stop/start
  Wyłączanie: naciśnij przyciskECO(1) .Lampka kontrolna(2) isymbol ECO na ekranie informacji o pojeździe zgasną.  Włączanie: naciśnij przycisk ECO(1) . Lampka kontrolna (2) zapali się. Jeśli spełnione są wszystkie war ...

  Categorie