Chevrolet Cruze: Wybieranie punktu zainteresowania

Chevrolet Cruze –> System audio-nawigacyjny –> Nawigacja –> Wprowadzanie punktu docelowego –> Wybieranie punktu zainteresowania

Nacisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać opcję Cele specjalne.

Zostaje wyświetlone menu z różnymi opcjami wyboru punktów zainteresowania (np. restauracji, stacji benzynowych, szpitali itp.).


Aktualna okolica

Wybór punktów zainteresowania w pobliżu aktualnego położenia pojazdu.

Po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlona lista kategorii wszystkich dostępnych punktów zainteresowania.

Na przykład, w przypadku poszukiwania stacji benzynowej: Wybrać pozycję Samochody i stacje benzynowe.

Zostaje wyświetlone menu z opcjami pozwalającymi na dokładniejsze określenie kryteriów wyszukiwania stacji benzynowych.

Po wybraniu pozycji Start
poszukiwania rozpocznie się wyszukiwanie wszystkich stacji benzynowych w okolicy.

Wyszukiwanie uwzględnia wszystkie stacje benzynowe spełniające aktualnie ustawione kryteria filtrowania dla Łańcuch oraz Fueltype (zmiana kryteriów filtrowania, patrz "Ustawienie filtrów w celu bardziej precyzyjnego wyszukiwania" poniżej).

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista wszystkich znalezionych stacji benzynowych.

Poniżej listy wyświetlane są
szczegółowe informacje o aktualnie zaznaczonej stacji benzynowej: przybliżony kierunek jazdy i odległość do stacji, jej adres oraz oferowane rodzaje paliwa (poza benzyną i olejem napędowym).

Używane skróty rodzajów paliwa: CNG (sprężony gaz ziemny), LPG (autogaz).

Ustawienie filtrów w celu precyzyjniejszego wyszukiwania

Po wybraniu pozycji Łańcuch zostaje wyświetlona lista ze stacjami benzynowymi wszystkich marek/sieci handlowych znajdującymi się w okolicy.

Liczbę stacji benzynowych można
ograniczyć poprzez wybranie co najmniej jednej marki/sieci handlowej.

Po zaznaczeniu żądanych marek/ sieci: wybrać Szukaj z wybranymi filtrami lub - w celu dalszego zawężenia wyszukiwania - Dalej z następnym filtrem (rodzaje paliwa).

Po wybraniu pozycji Fueltype zostaje wyświetlona lista wszystkich rodzajów paliwa (poza benzyną i olejem napędowym) dostępnych na stacjach benzynowych znajdujących się w okolicy.

Liczbę stacji benzynowych można ograniczyć poprzez wybranie co najmniej jednego typu paliwa.

Po zaznaczeniu żądanych rodzajów paliwa: wybrać Szukaj z wybranymi filtrami lub - w celu dalszego zawężenia wyszukiwania - Dalej z następnym filtrem (marki/sieci stacji benzynowych).

Po rozpoczęciu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista wszystkich stacji benzynowych spełniających wcześniej wybrane kryteria filtrowania.

Wybrać żądaną stację benzynową.

Zostanie wyświetlone menu Nawigacja.

Uruchomienie prowadzenia po trasie Wybrać Start nawigacji, aby rozpocząć prowadzenie po trasie do wyświetlonego adresu.

Opis prowadzenia po trasie, patrz rozdział "Prowadzenie po trasie"

Zapisywanie adresu

W celu zapisania wyświetlanego adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs należy wybrać opcję Zapisz.

Zostaje wyświetlone menu Zapisz, patrz "Zapisywanie adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs" poniżej.

Wzdłuż autostrady

Wybór punktów zainteresowania przy autostradzie (np. stacje paliw, miejsca postojowe), wzdłuż trasy.

Opcja dostępna wyłącznie podczas poruszania się po autostradzie.

Wybieranie punktów zainteresowania: patrz powyższy przykład "W pobliżu bieżącego położenia".

W pobliżu celu

Wybór punktów zainteresowania w pobliżu wprowadzonego celu podróży.

Wybieranie punktów zainteresowania: patrz powyższy przykład "W pobliżu bieżącego położenia".

Wokół innych miast

Wybór punktów zainteresowania w pobliżu dowolnego miasta.

Po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlona lista krajów.

Wybrać żądany kraj. Zostaje wyświetlone menu wprowadzania nazwy miasta.


Wprowadzić nazwę miasta przy użyciu funkcji wybierania liter, patrz "Wprowadzanie adresu przy użyciu funkcji wybierania liter" powyżej.

Gdy wpis zostanie uzupełniony w stopniu umożliwiającym wstępną identyfikację, pojawi się lista odpowiadających mu miast. Niekiedy w celu wyświetlenia listy może być wymagany wybór pozycji j.

Wybrać żądane miasto. Pojawia się menu, w którym według kategorii wyszczególnione są punkty zainteresowania znajdujące się w pobliżu wybranego miasta.

Wybieranie punktów zainteresowania: patrz powyższy przykład "W pobliżu bieżącego położenia".

Szukaj wg nazwy

Wybór punktów zainteresowania poprzez wprowadzenie nazwy.

Po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlona lista krajów.

Wybrać żądany kraj. Zostanie wyświetlone menu wprowadzania nazwy.

Wprowadzić nazwę żądanego punktu
zainteresowania przy użyciu funkcji wybierania liter, patrz "Wprowadzanie adresu przy użyciu funkcji wybierania liter" powyżej.

Gdy wpis zostanie uzupełniony w stopniu umożliwiającym wstępną identyfikację, pojawi się lista odpowiadających mu punktów zainteresowania. Niekiedy w celu wyświetlenia listy może być wymagany wybór pozycji .


Wybrać żądany punkt zainteresowania.

Zostanie wyświetlone menu Nawigacja.

Uruchomienie prowadzenia po trasie Wybrać Start nawigacji, aby rozpocząć prowadzenie po trasie do wyświetlonego adresu.

Opis prowadzenia po trasie, patrz rozdział "Prowadzenie po trasie"

Zapisywanie adresu

W celu zapisania wyświetlanego adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs należy wybrać opcję Zapisz.

Zostaje wyświetlone menu Zapisz, patrz "Zapisywanie adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs" poniżej.

Szukaj wg nr telefonu

Wybór punktów zainteresowania poprzez wprowadzenie numeru telefonu.

Po wybraniu tej opcji zostaje wyświetlona lista krajów.

Wybrać żądany kraj. Zostanie wyświetlone menu wprowadzania numeru.

Wprowadzić numer telefonu przy
użyciu funkcji wybierania liter, patrz "Wprowadzanie adresu przy użyciu funkcji wybierania liter" powyżej.

Gdy wpis zostanie uzupełniony w stopniu umożliwiającym wstępną identyfikację, pojawi się lista odpowiadających mu numerów telefonów (z których każdy przynależy do jednego punktu docelowego). Niekiedy w celu wyświetlenia listy może być wymagany wybór pozycji .


Wybrać żądany punkt zainteresowania.

Zostanie wyświetlone menu Nawigacja.

Uruchomienie prowadzenia po trasie Wybrać Start nawigacji, aby rozpocząć prowadzenie po trasie do wyświetlonego adresu.

Opis prowadzenia po trasie, patrz rozdział "Prowadzenie po trasie"

Zapisywanie adresu

W celu zapisania wyświetlanego adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs należy wybrać opcję Zapisz.

Zostaje wyświetlone menu Zapisz, patrz "Zapisywanie adresu w książce adresowej lub pamięci myPOIs" poniżej.

  Wybieranie adresu zapisanego w pamięci myPOIs

  Nacisnąć przycisk DEST i wybrać opcję myPOIs w celu wyświetlenia menu pokazanego poniżej. Uwaga Opcję Importowane cele specjalne można ...

  Wybieranie punktu docelowego z mapy

  Nacisnąć przycisk DEST, a następnie wybrać opcję Wybierz z mapy. Zostaje wyświetlona mapa okolicy wokół bieżącej lokalizacj ...

  Zobacz tez:

  Ukrywanie komunikatów ekranowych
  Naciśnij przycisk <OK> lub, aby ukryć komunikat ekranowy. Komunikat ekranowy zostanie ukryty. Ekran informacji o pojeździe wyświetla komunikaty o wysokim priorytecie w kolorze czerwonym. Niektóre komunikaty ekranoweowysokim priorytecie nie mogą by ...

  Dźwignia zmiany biegów
  P = położenie postojowe, koła są zablokowane, wybierać wyłącznie po zatrzymaniu samochodu i włączeniu hamulca postojowego. R = bieg wsteczny, wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu. N = położenie neutralne. D = tryb autom ...

  Unieruchomienie samochodu przy pracującym silniku
  Na postoju przy pracującym silniku, aby unieruchomić samochód, należy koniecznie ręcznie włączyć hamulec postojowy, pociągając za dźwignię A. Włączenie hamulca postojowego jest sygnalizowane: przez zapalenie kontrolki hamu ...

  Categorie