Infiniti Q30: Aktywacja/dezaktywacja systemu LDW

Grafika systemówwspomagania
Grafika systemówwspomagania

 1. Naciśnij przycisk lub
  na kierownicy (1) ,abywybrać menu [Assist] na paskumenu jB .
 2. Naciśnij przycisk lub,
  aby wybrać [Lane Departure Warning].
 3.  Naciśnij przycisk <OK> na kierownicy(1) .Wyświetlana jest aktualnie wybrana opcja.
 4.  Naciśnij <OK> w celu potwierdzenia.
 5.  Naciśnij przycisk lub,
  aby wybrać [Off], [Standard] lub [Adaptive].
 6.  Naciśnij przycisk <OK>, aby zapisać ustawienie.

  Gdy system LDW jest włączony, ekran informacji o pojeździe wyświetla oznaczenia pasa ruchu jako jasne linie na grafice systemówwspomagania w obszarze wyświetlania jA .

Gdywybrane jest ustawienie [Standard], kierowca nie jest ostrzegany przez wibracje, jeśli:

 •  Zostały włączone kierunkowskazy. W takim przypadkuostrzeżenia nie są generowane przezpewien czas.
 •  Interweniuje system bezpieczeństwajazdy, taki jak układ ABS, system wspomagania hamowania (BAS) lub system ESP.

Gdy wybrane jest ustawienie [Adaptive], kierowca nie jest ostrzegany przez wibracje, jeśli:

 •  Zostały włączone kierunkowskazy. W takim przypadkuostrzeżenia nie są generowane przezpewien czas.
 •  Interweniuje system bezpieczeństwajazdy, taki jak układ ABS, system BAS lub system ESP.
 •  Gwałtownie przyspieszysz, np. z użyciem funkcji kickdown.
 •  Gwałtownie zahamujesz.
 •  Gwałtownie obrócisz kierownicą, np. w celu ominięcia przeszkody lub szybkiej zmiany pasa ruchu.
 •  Przetniesz narożnik na ostrym zakręcie.

Aby ostrzeżenia były generowane odpowiednio wcześnie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w przypadku przekroczenia oznaczenia pasa ruchu, system wykrywa pewne warunki i ostrzega Cię w odpowiedni sposób.

Ostrzeganie wibracjami pojawia się wcześniej, gdy:

 •  Zbliżysz się do zewnętrznego oznaczenia pasa ruchu na zakręcie.
 •  Drogamabardzoszerokie pasy ruchu, np. autostrada.
 •  System wykrywa linię ciągłą.

Ostrzeganie wibracjami pojawia się później, gdy:

 •  Droga ma wąskie pasy ruchu.
 •  Przetniesz narożnik na zakręcie.

  Obsługa systemu LDW

  Elementy sterowania zamontowane w kierownicy  Ekran informacji o pojeździe  Obszar wyświetlacza  Pasek menu System LDW działa w zakr ...

  Ograniczenia systemu LDW

  OSTRZEŻENIE Poniżej podano ograniczenia systemu LDW. Niezastosowanie się do tych ograniczeń podczas prowadzenia pojazdu może spowodować poważn ...

  Zobacz tez:

  Otwór do przewożenia nart (jeśli na wyposażeniu)
  Aby otworzyć pokrywę otworu do przewożenia nart:  Rozłóż podłokietnik tylnego siedzenia.  Pociągnij środkowy zagłówek tylnej kanapy maksymalnie do góry.  Przesuńmechanizm blokujący(1) wkierunku ...

  Asystent parkowania
  Asystent parkowania (nazywany dalej systemem) wspomaga kierowcę podczas parkowania w odpowiednich miejscach parkowania równoległego i prostopadłego oraz podczas wyjeżdżania z miejsc parkowania równoległego. System przejmuje ruchy kierownicy podczas park ...

  System awaryjnego hamowania (FEB) (jeśli na wyposażeniu)
  OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących właściwego użytkowania systemu FEB może skutkowaćpoważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.  System FEB stanowi dodatkowe wsparcie dla kiero ...

  Categorie