Infiniti Q30: Aktywacja/dezaktywacja systemu LDW

Grafika systemówwspomagania
Grafika systemówwspomagania

 1. Naciśnij przycisk lub
  na kierownicy (1) ,abywybrać menu [Assist] na paskumenu jB .
 2. Naciśnij przycisk lub,
  aby wybrać [Lane Departure Warning].
 3.  Naciśnij przycisk <OK> na kierownicy(1) .Wyświetlana jest aktualnie wybrana opcja.
 4.  Naciśnij <OK> w celu potwierdzenia.
 5.  Naciśnij przycisk lub,
  aby wybrać [Off], [Standard] lub [Adaptive].
 6.  Naciśnij przycisk <OK>, aby zapisać ustawienie.

  Gdy system LDW jest włączony, ekran informacji o pojeździe wyświetla oznaczenia pasa ruchu jako jasne linie na grafice systemówwspomagania w obszarze wyświetlania jA .

Gdywybrane jest ustawienie [Standard], kierowca nie jest ostrzegany przez wibracje, jeśli:

 •  Zostały włączone kierunkowskazy. W takim przypadkuostrzeżenia nie są generowane przezpewien czas.
 •  Interweniuje system bezpieczeństwajazdy, taki jak układ ABS, system wspomagania hamowania (BAS) lub system ESP.

Gdy wybrane jest ustawienie [Adaptive], kierowca nie jest ostrzegany przez wibracje, jeśli:

 •  Zostały włączone kierunkowskazy. W takim przypadkuostrzeżenia nie są generowane przezpewien czas.
 •  Interweniuje system bezpieczeństwajazdy, taki jak układ ABS, system BAS lub system ESP.
 •  Gwałtownie przyspieszysz, np. z użyciem funkcji kickdown.
 •  Gwałtownie zahamujesz.
 •  Gwałtownie obrócisz kierownicą, np. w celu ominięcia przeszkody lub szybkiej zmiany pasa ruchu.
 •  Przetniesz narożnik na ostrym zakręcie.

Aby ostrzeżenia były generowane odpowiednio wcześnie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w przypadku przekroczenia oznaczenia pasa ruchu, system wykrywa pewne warunki i ostrzega Cię w odpowiedni sposób.

Ostrzeganie wibracjami pojawia się wcześniej, gdy:

 •  Zbliżysz się do zewnętrznego oznaczenia pasa ruchu na zakręcie.
 •  Drogamabardzoszerokie pasy ruchu, np. autostrada.
 •  System wykrywa linię ciągłą.

Ostrzeganie wibracjami pojawia się później, gdy:

 •  Droga ma wąskie pasy ruchu.
 •  Przetniesz narożnik na zakręcie.

  Obsługa systemu LDW

  Elementy sterowania zamontowane w kierownicy  Ekran informacji o pojeździe  Obszar wyświetlacza  Pasek menu System LDW działa w zakr ...

  Ograniczenia systemu LDW

  OSTRZEŻENIE Poniżej podano ograniczenia systemu LDW. Niezastosowanie się do tych ograniczeń podczas prowadzenia pojazdu może spowodować poważn ...

  Zobacz tez:

  Wskazówki dotyczące obsługi
  Polecenia należywypowiadać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.  Jeśli polecenie nie zostanie zaakceptowane, system poprosi o ponowne wypowiedzenie polecenia. Powtórz polecenie czystym głosem.  Aby anulować polecenie, naciś ...

  Wymiana żarówki reflektora halogenowego
  OSTROŻNIE  We wnętrzu żarówki halogenowej znajduje się gaz pod wysokim ciśnieniem. Zarysowanie lub upuszczenie szklanej bańki może spowodować pęknięcie żarówki.  Trzymając żarówkę NIE DOT ...

  Regulacja położenia kierownicy
  Rys. 2 Regulacja położenia kierownicy Można regulować wysokość i wysunięcie kierownicy. Odchylić w dół dźwignię pod kierownicą rys. 2. Ustawić żądaną pozycję (wysokość i wysunięcie) k ...

  Categorie