Infiniti Q30: Automatyczne uruchomienie silnika

Silnik jest uruchamiany automatycznie, gdy:

 •  Wyłączysz funkcję ECOstop/start, naciskając przycisk ECO.
 •  Włączysz bieg wsteczny (R) lub bieg jazdy (D).
 •  Odepnieszswój pas bezpieczeństwa lub otworzysz drzwi kierowcy.
 •  Pojazd zacznie się toczyć.
 •  Układ hamulcowy zgłosi takie żądanie.
 •  Temperatura wewnątrz pojazdu odbiega od ustawionego zakresu.
 •  System wykrywa wilgoć na przedniej szybie, gdy układ klimatyzacji jest włączony.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski.

Pojazdy z manualną skrzynią biegów

UWAGA Włączaj bieg dopiero po wciśnięciu pedału sprzęgła.

Silnik jest uruchamiany automatycznie, gdy:

 •  Wciśniesz pedał sprzęgła do oporu.
 • Naciśniesz pedał gazu.

Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów

Silnik jest uruchamiany automatycznie, gdy:

 •  Zwolnisz pedał hamulca, gdy skrzynia biegówznajduje się w położeniu D (jazda) lub N (neutralne).
 •  Naciśniesz pedał gazu.
 •  Przełączysz skrzynię biegów z pozycji P (parkowanie).

Przełączenie skrzyni biegówwpołożenie P (parkowanie) nie spowoduje uruchomienia silnika.

Jeśli przełączysz skrzynię biegów z pozycji R (bieg wsteczny) na D (jazda), funkcja ECO stop/ start będzie znowu dostępna, gdy symbol ECO zostanie wyświetlony na zielono na
ekranie informacji o pojeździe.

  Automatyczne wyłączenie silnika

  Funkcja ECO stop/start jest włączona i symbol ECO jestwyświetlanynazielono na ekranie informacji o pojeździe, jeśli:  Lampka kontrolna na przy ...

  Włączanie/wyłączanie funkcji ECO stop/start

  Wyłączanie: naciśnij przyciskECO(1) .Lampka kontrolna(2) isymbol ECO na ekranie informacji o pojeździe zgasną.  Włączanie: n ...

  Zobacz tez:

  Wybieranie adresu zapisanego w pamięci myPOIs
  Nacisnąć przycisk DEST i wybrać opcję myPOIs w celu wyświetlenia menu pokazanego poniżej. Uwaga Opcję Importowane cele specjalne można wybrać tylko wtedy, gdy do systemu zaimportowano dane (adresy) punktów zainteresowania z karty pamię ...

  Informacje dotyczące fotelików dla dzieci i systemu ISOFIX
  Podczas wybierania fotelika dla dzieci, należy pamiętać o następujących zasadach:  Wybierz fotelik, który jest zgodny z najnowszą europejską normą bezpieczeństwa, ECE nr 44.04.  Umieść dzieckowfoteliku i sprawdź r& ...

  Wymiana żarówki świateł drogowych, do jazdy dziennej i postojowych
  Rys. 221 Żarówka świateł drogowych, do jazdy dziennej i postojowych Przekręcić kapturek ochronny B rys. 219 na stronie 234 w kierunku strzałki. Przekręcić cokół do oporu w kierunku strzałki 1 rys. 221. Wyjąć cok& ...

  Categorie