Infiniti Q30: Konserwacja systemu

Konserwacja systemu


Kamera(1) przekazująca dane do systemu LDW jest zamontowana nad lusterkiem wewnętrznym.

W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu LDW i uniknięcia usterek systemu, przestrzegaj poniższych zaleceń:

 •  Zawsze utrzymuj w czystości przednią szybę.
 •  Nie umieszczaj naklejek (nawet przezroczystych) ani nie montuj żadnych akcesoriów w pobliżu kamery.
 •  Nie umieszczaj na tablicy rozdzielczej materiałów odbijających światło, np. białych kartek papieru lub lusterek. Odbicia światła słonecznego mogą uniemożliwić kamerze prawidłowe wykrywanie oznaczeń pasa ruchu.
 •  Chroń kamerę przed uderzeniami i uszkodzeniami.

  Niedotykaj obiektywu ani nie wymontowuj części z zespołu kamery. Jeśli kamera zostanie uszkodzona w wyniku wypadku, skontaktuj się z centrum INFINITI lub z profesjonalną stacją obsługi.

  Usterka systemu

  Jeśli w systemie LDW zostanie wykryta usterka, wyłączy się on automatycznie i pojawi siękomunikat [Lane Departure Warning inoperative]. Środki za ...

  System sygnalizacji martwego pola (BSW) (jeśli na wyposażeniu)

  OSTRZEŻENIE Niestosowanie się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących właściwego użytkowania systemu BSW może skutkować pow ...

  Zobacz tez:

  Wyzwalanie poduszek powietrznych
  Napełnienie poduszki powietrznej odbywa się w ułamku sekundy i z dużą prędkością, tak aby w czasie zderzenia mogła ona zapewnić dodatkową ochronę. Układ poduszek powietrznych działa tylko przy włączonym zapłonie. ...

  Tryb recyrkulacji powietrza
  Nawiew świeżego powietrza z zewnątrz można na pewien czaswyłączyć, jeśli downętrza przedostają się nieprzyjemne zapachy. Następuje wtedy wymuszona recyrkulacja powietrza znajdującego się we wnętrzu pojazdu. Po wł& ...

  Warunki działania układu
  Rys. 152 Automatyczne wyłączenie silnika / automatyczne wyłączenie silnika nie jest możliwe Automatyczne wyłączenie silnika przez układ następuje po spełnieniu następujących warunków. Drzwi kierowcy są zamknię ...

  Categorie