Infiniti Q30: Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS)

Infiniti Q30 –> Uruchamianie i jazda –> Układ hamulcowy –> Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS)

OSTRZEŻENIE Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) jest zaawansowanym technicznie urządzeniem, jednak nie jest w stanie zapobiec wypadkom spowodowanym prowadzeniem pojazduwsposóbnierozważnylub niebezpieczny.

Układ pomagazachować kontrolę nadpojazdem podczas hamowania na śliskich nawierzchniach.

Pamiętaj, że droga hamowania na śliskich nawierzchniach jest dłuższa niżwnormalnychwarunkach, nawet przy włączonym układzie ABS. Droga hamowania może być dłuższa na nierównych drogach pokrytych żwirem lub śniegiem albo podczas jazdy z założonymi łańcuchami śniegowymi. Zawsze zachowuj bezpieczną odległość od pojazdu jadącego przed tobą.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywa na kierowcy.

Typ i stan opon takżemogą mieć wpływ na skuteczność hamowania.

 •  Zmieniając opony, załóż opony o zalecanym rozmiarze na wszystkich czterech kołach.
 •  Zakładając oponę zapasową, upewnij się, że jej rozmiar i typ odpowiadają danym podanym na naklejce z informacjami o oponach.

  (Patrz punkt "Koła i opony" w rozdziale "9. Informacje techniczne"

 •  Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Opony i koła" w rozdziale "8. Przeglądy i czynności wykonywane samodzielnie".

Układ zapobiegający blokowaniu się kół (ABS) kontroluje działanie hamulców tak, aby nie dopuścić do zablokowania się kół podczas gwałtownego hamowania lub hamowania na śliskiej nawierzchni. Na podstawie informacji o prędkości obrotowej kół układ reguluje ciśnienie płynu hamulcowego dla poszczególnych kół, zapobiegając ich blokowaniu się i poślizgowi. Zapobiegając blokowaniu się kół układ pomaga kierowcy w utrzymaniu kontroli nad pojazdem i zmniejszeniu ryzykawypadnięcia z trasy czy obrócenia się pojazdu na śliskich nawierzchniach.

Używanie systemu

Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca. Wciśnij pedał hamulcawsposóbzdecydowany i jednostajny - nie pompuj pedału. Układ ABS włączy się, aby zapobiec zablokowaniu się kół. Kieruj pojazdem unikając przeszkód na drodze.

OSTRZEŻENIE Nie pompuj pedału hamulca.Wprzeciwnym razie droga hamowania wydłuży się.

Funkcja diagnostyczna

Układ ABS wyposażony jest w elektroniczne czujniki, elektryczne pompy, elektromagnetyczne zawory hydrauliczne i komputer. Komputer układu ABS posiada funkcję diagnostyczną, sprawdzającą poprawne działanie układu po każdym uruchomieniu silnika i podczas powolnej jazdy w przód lub w tył. Podczas tego testu możesz usłyszeć odgłosy "stukania" i/lub poczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki. Jeśli komputer wykryje usterkę, wyłączy układ ABS, a na tablicy rozdzielczej zaświeci się lampka ostrzegawczaukładu.

Wtakiej sytuacji układ hamulcowy działanormalnie, lecz bez funkcji zapobiegania blokowaniu się kół. Jeżeli lampka ostrzegawcza układu ABS zapali się podczas działania funkcji diagnostycznej lub w trakcie jazdy, skieruj pojazd do sprawdzenia w Centrum INIFINITI lub wykwalifikowanymwarsztacie.

Normalne działanie

Układ ABS działa przy prędkościach powyżej 5-10 km/h (3-6 MPH). Prędkość ta zmienia się w zależności od warunków drogowych.

Jeśli układ wykryje, że jedno lub kilka kół wkrótce się zablokuje, siłownik zacznie zwiększać i zmniejszać ciśnienie hydrauliczne w bardzo krótkich odstępach czasu. Proces ten przypomina bardzo szybkie pompowanie pedału hamulca.

Podczas działania siłownika możesz wyczuć pulsowanie pedału hamulca, drgania i usłyszeć hałas dochodzący spod pokrywy przedziału silnika.

Jest to normalne i oznacza, że układ ABS funkcjonuje poprawnie. Pulsowanie pedałumoże jednak oznaczać, żewarunki nadrodze nie są bezpieczne i wymagana jest wzmożona ostrożność podczas jazdy.

  Środki ostrożności dotyczące hamulców

  OSTRZEŻENIE Zachowaj szczególną ostrożność podczas hamowania, przyspieszania lub redukcji biegu na śliskiej nawierzchni. Gwałtowne ha ...

  Bezpieczeństwo pojazdu

  Jeśli pozostawiasz pojazd bez nadzoru:  Zawsze zabieraj ze sobą klucz - nawet jeśli pozostawiasz pojazd we własnym garażu.  Całkowic ...

  Zobacz tez:

  Wymiana żarówek świateł mijania (w modelu ze światłami halogenowymi)
  Zdjąć ochronną pokrywę, pociągając za języczek. Odłączyć złącze. Rozsunąć sprężyny, aby odblokować żarówkę. Wyciągnąć żarówkę i ją wymienić ...

  Tabela podsumowująca instalację fotelików dziecięcych ISOFIX
  Zgodnie z ustawodawstwem europejskim poniższa tabela przedstawia możliwości instalacji fotelików dziecięcych ISO FIX w samochodzie, na siedzeniach wyposażonych w mocowania ISO FIX. W przypadku uniwersalnych i półuniwersalnych fotelików dzieci& ...

  Nieprawidłowe działanie
  Miganie, a następnie ciągłe świecenie kontrolki niskiego ciśnienia w oponach z równoczesnym zapaleniem się kontrolki "service" sygnalizuje wadliwe działanie systemu. Ten alarm wyświetla się także wtedy, gdy co najmniej jedno ...

  Categorie