Infiniti Q30: Wydawanie poleceń głosowych

 1. Naciśnij przycisk < >
  znajdujący się na kierownicy.

Wydawanie poleceń głosowych


 1. Na ekranie pojawi się lista poleceń, zaś systemwyemituje komunikat głosowy.

  Po wyświetleniu tego ekranu mogą zostać rozpoznane niemal wszystkie polecenia. Dostępne polecenia dla poszczególnych kategorii można wyświetlićw prawej części ekranu.

  Za pomocą sterownika INFINITI podświetl kategorię znajdującą się na liście w lewej części ekranu, aby odnaleźć żądane polecenie.

Wybór kategorii poprzez dotknięcie pozycji na ekranie lub naciśnięcie </OK>
wykona polecenie.

Po wykonaniu polecenia kategorii, wyłącznie polecenia związanezwybraną kategorią mogą zostać rozpoznane.

"Lista poleceń" w rozdziale "5. Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio"

 1.  Gdyusłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmieni się z na,wypowiedz
  polecenie.Można także wybrać polecenie bezpośrednio dotykając ekranu.

Podczas obsługi sterownika INFINITI działanie systemu rozpoznawania mowy zostanie wstrzymane.

Aby wznowić działanie, naciśnij przycisk <> na kierownicy.


 1.  Odpowiadaj na komunikaty głosowe opcji menu po sygnałach dźwiękowych, aż do momentu wykonania wybranej operacji.

Aby anulować polecenie głosowe, naciśnij i przytrzymaj <>. Polecenia głosowe
można również anulować poprzez dotknięcie ekranu.

Wkażdej chwili można przerwać komunikat głosowy poprzez naciśnięcie <>.


Przed rozpoczęciem

Aby osiągnąć najwyższą dokładność rozpoznawania poleceń głosowych, należy przestrzegać następujących wytyczn ...

Wskazówki dotyczące obsługi

Polecenia należywypowiadać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.  Jeśli polecenie nie zostanie zaakceptowane, system poprosi o ponowne ...

Zobacz tez:

Montaż fotelika dla dzieci przy użyciu systemu ISOFIX
OSTRZEŻENIE  Foteliki dla dzieci ISOFIX montuj wyłącznie w zalecanych miejscach. Informacje o umiejscowieniu dolnych punktówmocujących ISOFIX znajdziesz w rozdziale "Umiejscowienie dolnych punktów mocujących ISOFIX" we wcześniejszej cz ...

Kluczyki, zamki
Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest zamieszczony na oddzielnym identyfikatorze. Ponieważ kluczyk stanowi część układu immobilizera, przy zamawianiu zamiennika należy podać numer kluczyka oryginalnego. Kluczyk składany Nacisnąć przycis ...

Lampka kontrolna pasa bezpieczeństwa
Przypomnienie o niezapięciu pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach Kontrolka pasa kierowcy świeci lub miga w kolorze czerwonym. Kontrolka  pasa pasażera na przednim fotelu świeci lub miga w kolorze czerwonym, gdy fotel jest zajęty. Lampk ...

Categorie