Infiniti Q30: Wydawanie poleceń głosowych

 1. Naciśnij przycisk < >
  znajdujący się na kierownicy.

Wydawanie poleceń głosowych


 1. Na ekranie pojawi się lista poleceń, zaś systemwyemituje komunikat głosowy.

  Po wyświetleniu tego ekranu mogą zostać rozpoznane niemal wszystkie polecenia. Dostępne polecenia dla poszczególnych kategorii można wyświetlićw prawej części ekranu.

  Za pomocą sterownika INFINITI podświetl kategorię znajdującą się na liście w lewej części ekranu, aby odnaleźć żądane polecenie.

Wybór kategorii poprzez dotknięcie pozycji na ekranie lub naciśnięcie </OK>
wykona polecenie.

Po wykonaniu polecenia kategorii, wyłącznie polecenia związanezwybraną kategorią mogą zostać rozpoznane.

"Lista poleceń" w rozdziale "5. Wyświetlacz, ogrzewanie i klimatyzator, system audio"

 1.  Gdyusłyszysz sygnał i ikona na ekranie zmieni się z na,wypowiedz
  polecenie.Można także wybrać polecenie bezpośrednio dotykając ekranu.

Podczas obsługi sterownika INFINITI działanie systemu rozpoznawania mowy zostanie wstrzymane.

Aby wznowić działanie, naciśnij przycisk <> na kierownicy.


 1.  Odpowiadaj na komunikaty głosowe opcji menu po sygnałach dźwiękowych, aż do momentu wykonania wybranej operacji.

Aby anulować polecenie głosowe, naciśnij i przytrzymaj <>. Polecenia głosowe
można również anulować poprzez dotknięcie ekranu.

Wkażdej chwili można przerwać komunikat głosowy poprzez naciśnięcie <>.


Przed rozpoczęciem

Aby osiągnąć najwyższą dokładność rozpoznawania poleceń głosowych, należy przestrzegać następujących wytyczn ...

Wskazówki dotyczące obsługi

Polecenia należywypowiadać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego.  Jeśli polecenie nie zostanie zaakceptowane, system poprosi o ponowne ...

Zobacz tez:

System podnoszenia pokrywy przedziału silnika podczas wypadków (jeśli na wyposażeniu)
Wniektórych zderzeniach czołowych z udziałem pieszych system podnoszenia pokrywy przedziału silnika może pomóc w ograniczeniu obrażeń głowy pieszego. System ten ma za zadanie podnoszenie tylnej części pokrywy przedziału silnikawnie ...

Wskazówki ogólne
Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju. Sprawdzić, czy masa pojazdu holującego jest wyższa od masy pojazdu holowanego. W pojeździe holowanym musi znajdować się kierowca z ważnym prawem jazdy. Podczas holowania z cztere ...

Uruchamianie silnika za pomocą przycisku Start/Stop
Kluczyk elektroniczny musi znajdować się we wnętrzu samochodu. Manualna skrzynia biegów: wcisnąć pedały sprzęgła i hamulca. Automatyczna skrzynia biegów: wcisnąć pedał hamulca i przestawić dźwigni ...

Categorie