Infiniti Q30: Zdejmowanie koła

OSTRZEŻENIE

 •  Przed użyciem podnośnika przeczytaj znajdującą się na nim etykietę ostrzegawczą.
 •  NIE WCHODŹ POD POJAZD OPIERAJĄCY SIĘ NA SKŁADANYMPODNOŚNIKU.
 •  Nigdy nie używaj podnośnika, który nie był na wyposażeniu Twojego pojazdu.
 •  Podnośnik będący na wyposażeniu Twojegopojazdu jest przeznaczony do użycia wyłącznie w celu podniesienia pojazdu przy wymianie kołazprzebitą oponą.
 •  Podnośnik umieszczaj w odpowiednich punktach podnoszenia. Nie używaj żadnej innej części pojazdu jako oparcia dla podnośnika.
 •  Nie podnoś pojazdu wyżej, niż to konieczne.
 •  Nigdy nie umieszczaj klocków na lub pod podnośnikiem.
 •  Nie uruchamiaj silnikainie pozwalaj, abypracował on, podczas gdy pojazd znajduje się na podnośniku.

  Pojazdmożeniespodziewanie ruszyć, powodując wypadek.

 •  Nigdy nie pozwalaj pasażerom na pozostawanie wewnątrz pojazdu, gdy koła są uniesione nad ziemią.
 •  Przed użyciem podnośnika przeczyta znajdującą się na nim etykietę ostrzegawczą.
 •  Przed podniesieniem pojazdu na podnośniku wyjmij z niego cały ładunek.

Zdejmowanie koła


 1. Umieść podnośnik dokładnie pod punktem podnoszenia, według rysunku. Górny koniec podnośnika powinien stykać się z pojazdem w punkcie podnoszenia.

  OSTROŻNIE Podnośnik należy używać na twardym, równym podłożu.

 2.  Ustaw górny koniec podnośnika w linii z wycięciami punktu podnoszenia, zgodnie z rysunkiem.
 3.  Umieść rowek podnośnika pomiędzy dwoma wycięciami, zgodnie z rysunkiem.

Zdejmowanie koła


 1. Przy pomocy kluczapoluzuj każdąznakrętek o jeden lub dwa obroty w kierunku przeciwnymdo ruchu wskazówek zegara.

  Nie usuwaj śrub koła, dopóki opona nie zostanie uniesiona nad ziemię.

  Modele wyposażone w śruby zabezpieczające koła (jeśli na wyposażeniu): Jeśli koło wyposażone jest w zamykaną śrubę, otwórz zamek przy pomocy kluczyka(1) i poluzuj śrubę zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

  Zamykana śruba może zostać otwarta wyłącznie przy pomocy odpowiedniego kluczyka.

  Do wykonania kopii kluczyka potrzebny jest jego numer.

  Zapisz numer kluczyka, znajdujący się w rozdziale "Informacje dotyczące bezpieczeństwa" na końcu tej instrukcji.Numerkluczyka przechowuj w bezpiecznym miejscu, nie w pojeździe. Jeśli zgubisz kluczyk do nakrętek, skontaktuj się ze swoim centrum INFINITI w celu wyrobienia nowego kluczyka na podstawie oryginalnego numeru.

  Zadbaj o to, aby klucz do nakrętek przechowywać w pojeździe. W przeciwnym razie nie będzie możliwe odkręcenie kół i wykonanie czynności serwisowych.

Zdejmowanie koła


 1. W celu podniesienia pojazdu pewnie chwyć korbę obiema rękami i przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, jakpokazano na ilustracji.
 2.  Ostrożnie podnoś pojazd, dopóki koło nie oderwie się od ziemi.
 3.  Odkręć śruby koła i zdejmij koło z przebitą oponą.

OSTROŻNIE Koło jest ciężkie. Upewnij się, żeTwoje stopy znajdują sięwbezpiecznej odległości od koła. Jeśli zajdzie taka potrzeba użyj rękawiczek, aby uniknąć zranienia.

  Blokowanie kół

  OSTRZEŻENIE Upewnij się, że zablokowałeś odpowiednie koło, aby zapobiec możliwości ruszenia pojazdu, mogącego spowodować ob ...

  Zakładanie koła

  OSTRZEŻENIE  Tymczasowe koło zapasowe z oponą jest przeznaczone do użytku w sytuacjach awaryjnych.  Nigdy nie używaj śrub innych ni& ...

  Zobacz tez:

  Zagłówki
  OSTRZEŻENIE Rolą zagłówków jest wspomaganie innych systemów bezpieczeństwa pojazdu. Mogą one zapewnić dodatkową ochronę przed obrażeniami w przypadku pewnych kolizji tylnych. Zagłówki powinny być prawidłowo ...

  Silnikowy filtr powietrza
  Aby wymienić silnikowy filtr powietrza, odkręcić 6 śrub i wyjąć obudowę filtra. Płyn chłodzący silnika Zastosowany płyn chłodzący charakteryzuje się mrozoodpornością na poziomie około -27 C. Należ ...

  Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby
  W celu włączenia wycieraczki tylnej szyby nacisnąć przełącznik: górna część przełącznika = praca ciągła dolna część przełącznika = praca przerywana położenie środkowe = wy&# ...

  Categorie