Infiniti Q30: Zmienny ogranicznik prędkości

Zmienny ogranicznik prędkości


 1. Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub zwiększenie prędkości
 2.  Lampka kontrolna LIM (ogranicznika prędkości)
 3.  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub wywołanie ostatnio wprowadzonej prędkości
 4.  Zapisanie w pamięci aktualnej prędkości lub zmniejszenie prędkości
 5.  Przełączanie pomiędzy tempomatem a ogranicznikiem prędkości
 6.  Wyłączanie tempomatu

Za pomocą dźwigni tempomatu obsługuje się tempomat lub inteligentny tempomat oraz zmienny ogranicznik prędkości. Lampka kontrolna LIM na dźwigni tempomatu wskazuje wybrany układ:

 •  Lampka kontrolna LIM nie świeci się: wybrany jest tempomat lub inteligentny tempomat (jeśli są aktywne).
 • Lampka kontrolna LIM świeci się: wybrany jest zmienny ogranicznik prędkości.

Przy pracującym silnikuzapomocą dźwigni tempomatu możesz wprowadzić do pamięci każdą prędkość pomiędzy 30 km/h a technicznie dozwoloną prędkością maksymalną pojazdu. Jeśli ustawiona wartość stałego ogranicznika prędkości jest niższa, wybierana jest powyższa wartość minimalna.

Wybieranie zmiennego ogranicznika prędkości

Sprawdź, czy lampka kontrolna LIM(2) jest zapalona.

Jeśli jestzapalona,ogranicznikprędkości jest już wybrany.

Jeśli nie jest zapalona, naciśnij dźwignię tempomatu w kierunku strzałki(5) . Lampka kontrolna LIM zaświeci się i zostanie wybrany zmienny ogranicznik prędkości.

Zapisywanie aktualnej prędkości

Przy pracującym silnikuzapomocą dźwigni tempomatu możesz wprowadzić do pamięci każdą prędkość powyżej 30 km/h.

Naciśnij krótko dźwignię tempomatu w górę(1) lub w dół(4) . Aktualna prędkość zostanie zapisanawpamięciiwyświetlonanaekranie informacji o pojeździe.

Zapisywanie prędkości lub wywoływanie zapisanej prędkości

OSTRZEŻENIE Jeśli wywołasz zapisaną prędkość i jest ona mniejsza od aktualnej prędkości, pojazd zwolni. Jeśli nie znasz zapisanej prędkości, pojazdmoże nieoczekiwanie zahamować.

Istnieje ryzyko wypadku.

Przed wywołaniem zapisanej prędkości należy uwzględnić sytuację na drodze. Jeśli nie znasz zapisanej prędkości, ponownie zapisz żądaną prędkość.

Pociągnij krótko dźwignię tempomatu do siebie (3) .

Ustawianie prędkości

Zmiana ustawionej prędkości w odstępach co 10 km/h:

 •  Naciśnij krótko dźwignię tempomatu poza punkt oporu w górę(1) wcelu zwiększenia prędkości lub w dół(2) wcelu zmniejszenia prędkości.

  lub

 •  Naciśnij dźwignię tempomatu poza punkt oporu i przytrzymaj, aż żądana prędkość zostanie osiągnięta.

  Naciśnięcie dźwigni w górę(1) powoduje zwiększenie prędkości, a w dół(2) -zmniejszenie.

Zmiana ustawionej prędkości w odstępach co 1 km/h:

 •  Naciśnij krótko dźwignię tempomatu do punktu oporu w górę(1) wcelu zwiększenia prędkości lub w dół(2) wcelu zmniejszenia prędkości.

  lub

 •  Naciśnij dźwignię tempomatu poza punkt oporu i przytrzymaj, aż żądana prędkość zostanie osiągnięta.

  Naciśnięcie dźwigni w górę(1) powoduje zwiększenie prędkości, a w dół(2) -zmniejszenie.

Przełączanie ogranicznika prędkości w tryb pasywny

Gdy wciśniesz pedał gazu poza punkt oporu (funkcja kick-down), ogranicznik prędkości zostanie przełączony w tryb pasywny. Na ekranie informacji o pojeździe pojawi się następujący komunikat: [Speed limiter suspended].

Możesz teraz przekraczać zapisaną prędkość.

Ogranicznik prędkości jest aktywowany ponownie, gdy:

 •  Jedzieszwolniej od zapisanej prędkości bez funkcji kick-down.
 •  Ustawisz nową prędkość lub
 •  Ponownie wywołasz ostatnio zapisaną prędkość.

Komunikat [Speed limiter suspended] zniknie z ekranu informacji o pojeździe.

Wyłączanie zmiennego ogranicznika prędkości Zmiennego ogranicznika prędkości nie można wyłączyć przez wciśnięcie pedału hamulca.

Zmienny ogranicznik prędkości można wyłączyć na kilka sposobów:

 •  Naciśnij krótko dźwignię tempomatu do przodu (6) .

  lub

 •  Naciśnij krótko przycisk(5) na dźwigni tempomatu.

  LampkakontrolnaLIM(2) nadźwigni tempomatu zgaśnie. Zmienny ogranicznik prędkości jest wyłączony.

  Został wybrany tempomat lub inteligentny tempomat.

Pojazdy z manualną skrzynią biegów: Ogranicznik prędkości wyłącza się, gdy nastąpi zbyt duży spadek prędkości obrotowej silnika na skutek włączenia zbyt wysokiego biegu.

UWAGA W chwili wyłączenia silnika z pamięci kasowana jest ostatnio zapisana prędkość.

  Ogranicznik prędkości (jeśli na wyposażeniu)

  Ogranicznik prędkości hamuje automatycznie, aby nie dopuścić do przekroczenia ustawionej prędkości. Przed długimi i stromymi zjazdami nale& ...

  Stały ogranicznik prędkości

  Za pomocą ekranu informacji o pojeździe możesz na stałe ograniczyć prędkość w zakresie pomiędzy 160km/h(np. przy korzystaniuzopon zi ...

  Zobacz tez:

  Ogólna konserwacja
  Podczas codziennego użytkowania pojazdu należy przeprowadzać ogólne czynności konserwacyjne, zgodniezzaleceniami zawartymiwtym rozdziale. Jeśli wykryjesz jakiekolwiek dziwne odgłosy, wibracje lub zapachy, niezwłocznie znajdź ich przyczynę same ...

  Dywaniki
  Wyjmowane zabezpieczenie wykładziny Montaż Przy pierwszym montażu po stronie kierowcy użyć wyłącznie mocowań znajdujących się w dostarczonej saszetce. Inne dywaniki wystarczy położyć na wykładzinie. Demontaż Aby ...

  Jakwyświetlić ekran obsługi pamięci USB
  [Źródło]: Dotknij, aby włączyć ekran listy źródeł. "Wybór źródła audio" strona 4-62  Czas odtwarzania: Wyświetlany jest czas odtwarzania utworu.  Informacje o utworze: Wyświetlane są ...

  Categorie