Skoda Octavia A7: Odryglowanie i zaryglowanie

Skoda Octavia A7 –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Odryglowanie i zaryglowanie

Samochód jest wyposażony w system centralnego ryglowania.

Centralne ryglowanie umożliwia jednoczesne ryglowanie i odryglowywanie wszystkich drzwi, pokrywy wlewu paliwa oraz pokrywy bagażnika1).

Centralne ryglowanie połączone jest z blokadą zamków strona 58. Po zaryglowaniu pojazdu z zewnątrz zamki drzwi 2) zostają automatycznie zablokowane przez blokadę zamków

Po odryglowaniu obowiązują następujące zasady1

Wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa wlewu paliwa zostaną odryglowane.

Zapala się również oświetlenie wnętrza, o ile jego włącznik jest w pozycji włączania wraz z otwarciem drzwi.

Blokada zamków zostanie wyłączona2).

Lampka kontrolna w drzwiach kierowcy przestaje migać.

Lusterka zewnętrzne zostają rozłożone do położenia wyjściowego1) .

Autoalarm zostanie wyłączony.2).

Po zaryglowaniu obowiązują następujące zasady3)

Wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika i pokrywa wlewu paliwa zostaną zaryglowane.

Gaśnie również oświetlenie wnętrza, o ile jego włącznik jest w pozycji włączania wraz z otwarciem drzwi.

Blokada zamków zostanie włączona4).

Lampka kontrolna w drzwiach kierowcy zaczyna migać.

Lusterka zewnętrzne zostają złożone do pozycji parkowania1 ).

Autoalarm zostanie włączony.2).

Wskazywanie błędu

Jeżeli lampka kontrolna w drzwiach kierowcy miga najpierw szybko przez ok. 2 sekundy, następnie świeci w sposób ciągły przez ok. 30 sekund i na koniec zaczyna wolno migać, należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Awaria centralnego ryglowania

W przypadku awarii centralnego ryglowania za pomocą kluczka można odryglować lub zaryglować tylko drzwi kierowcy. Pozostałe drzwi i pokrywę bagażnika można zaryglować lub odryglować awaryjnie tylko ręcznie.

Odryglowywanie / zaryglowywanie pojazdów bez pilota zdalnego sterowania strona 57.

Odryglowywanie / zaryglowywanie pojazdów bez pilota zdalnego sterowania strona 227.

Awaryjne ryglowanie drzwi strona 227.

Awaryjne odryglowanie pokrywy bagażnika strona 228.

UWAGA

■ Opuszczając pojazd, nigdy nie zostawiać w nim kluczyka. Osoby nieupoważnione, np. dzieci, mogłyby zaryglować samochód, włączyć zapłon lub uruchomić silnik - ryzyko obrażeń i wypadku!

■ Opuszczając pojazd, nigdy nie pozostawiać w nim bez nadzoru osób, które nie są w pełni samodzielne, np. dzieci. Dzieci mogą np. zwolnić hamulec ręczny lub wyłączyć bieg. Samochód może nieoczekiwanie ruszyć - ryzyko obrażeń i wypadku! Osoby te prawdopodobnie nie byłyby w stanie samodzielnie opuścić pojazdu ani sobie pomóc. Przy bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach istnieje ryzyko zagrożenia życia!

■ W samochodzie zaryglowanym z zewnątrz i z włączoną blokadą zamków nie mogą pozostawać żadne osoby, ponieważ otwarcie drzwi i okien od środka jest w tej sytuacji niemożliwe. W razie wypadku zaryglowane drzwi mogą utrudnić ratownikom dostanie się do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!

OSTROŻNIE

■ Każdy kluczyk zawiera elementy elektroniczne. Z tego powodu należy go chronić przed wilgocią i silnymi wstrząsami.

■ Kluczyk powinien być idealnie czysty. Zabrudzenia (nitki, kurz itp.) źle wpływają na działanie zamków drzwi i zamka zapłonu.

■ Gdy centralne ryglowanie lub autoalarm reaguje na sygnał pilota już tylko z odległości poniżej 3 metrów, należy wymienić baterię strona 226.

■ Opuszczając pojazd, zawsze należy sprawdzić, czy jest on zamknięty

Informacja

■ W razie zgubienia kluczyka należy się zwrócić do specjalistycznej stacji obsługi, za pośrednictwem której zamawia się kluczyk zapasowy.

■ W razie wypadku z wyzwoleniem poduszek powietrznych drzwi są automatycznie odryglowywane, aby umożliwić ratownikom dostanie się do samochodu.

Odryglowanie i otwieranie

...

Odryglowanie / zaryglowanie za pomocą pilota zdalnego sterowania

Rys. 32 Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania Odryglowywanie przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania rys. 32 Odryglowanie samochodu Zaryglowanie samochod ...

Zobacz tez:

Ustawienia systemu rozpoznawania mowy
Umożliwia zmianę ustawień funkcji systemu rozpoznawania mowy.  Naciśnij przycisk <MENU> i dotknij [Ustawienia].  Dotknij [Ustawienia systemu poleceń głos.].  Dotknij pozycji, którą chcesz ustawić. Dostępne ustawieni ...

Ograniczenia ekranu kamery cofania
OSTRZEŻENIE Poniżej podano ograniczenia ekranu kamery cofania. Niezastosowanie się do tych ograniczeń podczas prowadzenia pojazdu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.  System nie może całkowicie wyeliminow ...

Funkcje dostępne podczas aktywnego prowadzenia po trasie
Przerwij nawigację Po wybraniu polecenia Przerwij nawigację prowadzenie po trasie zostanie wyłączone i zostaną wyświetlone opcje menu aktywne przy wyłączonym prowadzeniu, patrz "Funkcje dostępne przy wyłączonym prowadzeniu po trasie" powy ...

Categorie